Home Aktualności 2023 Rusza przebudowa ul. Chodowieckiego
19.10.2023

Rusza przebudowa ulicy Chodowieckiego

Kompleksowa przebudowa ulicy Chodowieckiego, to ostatnia inwestycja realizowana w Sopocie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem przebudowy ul. Chodowieckiego w Sopocie, na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia,  jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi. W praktyce inwestycja ma wprowadzić rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz poprawić warunki odpływu nadmiaru wód opadowych kanalizacją deszczową zlokalizowaną w obrębie ulicy Chodowieckiego. Przyczyni się do tego budowa zbiornika retencyjnego oraz ogrodu deszczowego.

Zakres inwestycji
Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy również przebudowę infrastruktury drogowej, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę rurociągu dla potrzeb monitoringu miejskiego, co znacznie poprawi komunikację i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W celu racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, w ramach adaptacji do zmian klimatu, zaplanowaliśmy wprowadzenie rozwiązań technicznych z zakresu elementów błękitno-zielonej infrastruktury, czyli budowę ogrodu deszczowego.

Długość przebudowywanej ulicy to 164 m.

Szczegółowy zakres obejmuje:
- przebudowę elementów pasa drogowego ul. Chodowieckiego od skrzyżowania z ul. Księżycową do ul. Malczewskiego;
- budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Księżycowej do istniejącego kanału w ul. Malczewskiego;
- wykonanie zbiornika retencyjnego (Vret = 90,0m3) w celu redukcji przepływów w projektowanej sieci kanalizacyjnej, a w szczególności na wylocie do docelowego odbiornika. Zbiornik będzie zlokalizowany w ciągu kanału głównego;
- budowę przyłączy odprowadzających wody opadowe z wpustów ulicznych odwadniających pas drogowy ul. Chodowieckiego;
- budowę przyłączy posesyjnych w obrębie pasa drogowego, odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych budynków wielorodzinnych;
- wykonanie ogrodu deszczowego ujmującego i retencjonującego wody opadowe z części pasa drogowego;
- przebudowę oświetlenia ulicznego;
- budowę kanału technologicznego pod przyszły monitoring;
- przebudowę uzbrojenia podziemnego kolidującą z projektowaną zabudową.

Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę robót – Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z Gdyni, która w ciągu 60 dni zrealizuje roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, a w ciągu 120 dni (od podpisania umowy) kompleksowo przebuduje ulicę za kwotę 2 149 165,25 zł.

 

Organizacja ruchu

W poniedziałek, 23 października zaplanowane jest rozpoczęcie prac. Tego dnia ulica na całej swej długości będzie wyłączona z ruchu z uwagi na frezowanie nawierzchni. Następnie, od wtorku prace rozpoczną fachowcy AQUA Sopot, którzy ropoczną przebudowę sieci wodociągowej. Prace prowadzone będą w obrębie lewego chodnika, na odcinku od budynku 3A w kierunku ul. Księżycowej.
Od środy, 25 października, prace związane z budową kanalizacji deszczowej rozpocznie wykonawca – MTM SA. Dojazd dla mieszkańców możliwy będzie w początkowej fazie do numeru 3A. Następnie ulica w całości zostanie wyłączona z ruchu.

Wykonawca

Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r., dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do  zmian  klimatu  wraz  zabezpieczeniem  i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe,  w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.