Home Deklaracje za odpady Zła segregacja
Deklaracje za odpady

Zła segregacja

Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów na 5 różnych frakcji: metale i tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, bio, resztkowe.

Selektywna zbiórka odpadów to obowiązek każdego z nas. Wzywamy do stosowania się do zasad gromadzenia odpadów komunalnych. Informacje na temat segregacji odpadów dostępne są na stronie ECO Sopot.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji, pracownicy ECO Sopot pozostawią na pojemniku informację o odbiorze odpadów zgodnie z harmonogramem frakcji resztkowej. Jeśli w pojemniku znajdzie się np. gruz lub elektroodpady na pojemniku zostanie umieszczona naklejka wzywająca do przesegregowania odpadów.

Zgodnie z art. 6ka Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak zachowania selektywnej zbiórki odpadów uprawnia Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, jako Organ podatkowy, do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji zostanie określona wysokość w/w opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Podwyższone stawki opłat zostały określone w uchwałach:

- UCHWAŁA NR XXXVII/639/2022 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XXXVII/640/2022 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.