Home ZDiZ O nas
KONTAKT

O nas

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie jest jednostką budżetową Miasta Sopotu. ZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sopotu. Działalność ZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Sopotu.

zjedź niżej WIĘCEJ
O nas
DO STATUTOWYCH ZADAŃ
DO STATUTOWYCH ZADAŃ

ZDiZ należy:

Zarządzanie ruchem na drogach publicznych w Sopocie w zakresie określonym przepisami prawa. Siedziba ZDiZ-u znajduje się w Sopocie, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Sopotu.

W zakresie zadań statutowych ZDiZ zarządza m.in. cmentarzem komunalnym, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i drzewostanem pasa drogowego. Jako jednostka budżetowa wypełniająca obowiązki publiczne w imieniu Prezydenta Miasta Sopotu.

ZDiZ jest także odpowiedzialny za:

  • budowę i utrzymanie oświetlenia dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni,
  • opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach szczególnych,
  • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego.
W RAMACH REALIZACJI

zadań i zabezpieczania

potrzeb mieszańców Sopotu pracownicy ZDiZ wykonują roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające istniejącą infrastrukturę drogową oraz pełnią dyżur, przyjmując zgłoszenia dotyczące uszkodzenia awarii oraz nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej. Komórki organizacyjne ZDiZ odpowiedzialne są także za uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie.

Szczegółowy zakres zadań określa Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny ZDiZ.

W RAMACH REALIZACJI
Pliki do pobrania
Pobierz plik
Schemat Organizacyjny pobierz plik
DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.