Home Załatw sprawę Procedury
Załatw sprawę

Procedury

Procedura to ustalony i opisany, punkt po punkcie, sposób postępowania lub przebiegu procesu. W przypadku ZDiZ procedury określają kto, w jaki sposób, w jakiej kolejności ma wykonać dane czynności administracyjne aby otrzymać potrzebne uzgodnienie bądź decyzję. Wskazują również, kto w strukturach Zarządu odpowiedzialny jest za poprowadzenie danej sprawy. Procedury wprowadziliśmy, by ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom sprawne poruszanie się po urzędniczych ścieżkach.

 1. Abonament typu "O" lub "M" uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
 2. Abonament typu "E" uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
 3. Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
 4. Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
 5. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 6. Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
 7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
 8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
 9. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
 10. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
 11. Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
 12. Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I.
 13. Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
 14. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 15. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
 16. Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
 17. Standardy dostępności dla miasta Sopotu
DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.