Home Aktualności 2021 Ogród deszczowy przy SP nr 1
11.10.2021

Ekologiczny Sopot. Tworzymy ogród deszczowy

 

Warsztaty edukacyjne promujące idee ogrodów deszczowych, realizacja ogrodu o powierzchni 200 m², 1280 roślin, montaż ławek parkowych i tablic edukacyjnych - to wszystko w ramach tworzenia ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie (ul. Armii Krajowej 50-54, Sopot).

Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych czyli zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie.
Do piątku, 15 października czekamy na oferty w przetargu na wykonawcę tej inwestycji.

W jej ramach zakładamy:
· wykonanie dwóch płytkich niecek wzdłuż budynku, do których zostanie doprowadzona woda z istniejących rur spustowych przy elewacji i odprowadzony nadmiar do istniejącej  kanalizacji deszczowej,
· wykonanie instalacji doprowadzającej wodę z rur spustowych bazująca na spływie powierzchniowym, kanałach odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu z chodnikiem, analogii do drenażu francuskiego dla pozostałej trasy z wylotem do niecki,
· przełączenie rur spustowych do powierzchniowego odwodnienia,
· podłączenie i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę w postaci beczek, z bezobsługowym napełnianiem i przelewem nadmiarowych oraz możliwością pobierania wody grawitacyjnie poprzez kranik u dołu beczki,
· wykonanie nasadzeń w nieckach, które wraz z odpowiednim podłożem zagospodarują część wody przepływającej, tworząc samopodlewający się ogród deszczowy,
· wykonanie ścieżek parkowych, okalające wykonane niecki i nawiązujące do istniejącej opaski budynku,
· montaż ławek parkowych przy nieckach, umożliwiające odpoczynek jak też ułatwiające powadzenie zajęć edukacyjnych,
· montaż tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczące zasad działania ogrodu deszczowego.

Wykonawca będzie miał 8 tygodni, od podpisania umowy, na wykonanie zamówienia.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r. wraz z Aneksami, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do  zmian  klimatu  wraz  zabezpieczeniem  i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe,  w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 

 

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.