Home Aktualności 2021
Aktualności

2021

zjedź niżej WIĘCEJ
2021
Podsumowanie roku - inwestycje
31.12.2021
Podsumowanie roku - inwestycje

 

Rok 2021 był bardzo intensywny pod względem realizowanych inwestycji w Sopocie. Były to inwestycje m.in. poprawiające: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, komfort pieszych, rowerzystów i kierowców. Jednocześnie dbaliśmy, by realizowane projekty podążały za współczesnymi trendami, głównie w zakresie dbałości o środowisko. 

Kluczowe inwestycje zakończone w tym roku

Przebudowa Alei Niepodległości w Sopocie w ramach projektu ZIT

Przebudowa Alei Niepodległości objęła odcinek skrzyżowania z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie. Prace objęły: przebudowę jezdni, wydłużenie lewoskrętu w ul. Malczewskiego, budowę wyspy centralnej oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z Al. Niepodległości, wprowadzenie śluzy dla autobusów, przebudowę wlotu ul. Wejherowskiej, przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji, przebudowę oświetlenia i sieci trakcyjnej, nowe nasadzenia drzew. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie  ok. 20 mln  zł. (z udziałem środków UE) i trwała od czerwca 2020 roku do końca kwietnia 2021.

Remonty fragmentów Al. Niepodległości

Zrealizowaliśmy 4 remonty fragmentów Alei Niepodległości: oba kierunki odcinka od 23 Marca do Armii Krajowej, okolice skrzyżowania z ulicą Wybickiego - w kierunku Gdańska oraz od numeru 627 do 649 w kierunku Gdyni. Prace odbywały się w weekendy i kosztowały 1,6 mln zł. Realizacja zadania objęta była dofinansowaniem z rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w ramach projektu ZIT

W tym roku zakończyliśmy kompleksowy remont ul. Armii Krajowej w Sopocie. Prace objęły przebudowę drogi rowerowej, jezdni i chodników. By poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych, wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ulicami Reja i Wybickiego oraz wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Kochanowskiego. Całość inwestycji dopełniły nowe nasadzenia drzew – 24 lip drobnolistnych. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie około 3,3 mln zł., część środków pochodziła z UE.

- Zawęziliśmy szerokość jezdni przed przejściami dla pieszych. Dzięki temu kierowcy poruszający się ulicą Armii Krajowej i wyjeżdżający z ulic bocznych, lepiej widzą pieszych i nadjeżdżające samochody – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. - Również wyniesione skrzyżowania sprawiają, że piesi w bezpieczny sposób mogą pokonać ulicę.

Tunel z windą pod monciakiem

O tej inwestycji zadecydowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Przejście prócz funkcji użytkowej – wind - zyskało również estetycznie. Miejsce szpecącego graffiti, zajęły eleganckie, białe, szkliwione i mrozoodporne płytki gresowe. By poprawić bezpieczeństwo osób korzystających, zamontowaliśmy kamery monitoringu oraz czternaście ledowych punktów świetlnych. Zmieniliśmy również nawierzchnię, która została wykonana z płyt granitowych. Wprowadziliśmy ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących - w ciągu tunelu umieściliśmy płytki integracyjne, czyli z wypustkami typu „brajl”.  Zamontowano dwa dźwigi osobowe od strony ul. 1 Maja i ul. BMC.
Inwestycja zamknęła się w kwocie  2 100 tys. zł brutto, wykonawcą była firma MTM S.A. z Gdyni.

Ekologiczne oświetlenie

W trakcie realizacji 3 etapów inwestycji wymienimy w Sopocie 791 punktów świetlnych. W tym roku zakończyliśmy drugi etap inwestycji, w ramach, którego wymieniliśmy 152 punkty (3,3 mln zł). W trzecim, który będzie zrealizowany do 12 lipca 2022, wymienimy kolejne 193 punkty. Koszt wszystkich trzech etapów – zamknie się w kwocie 11,3 mln zł. Blisko 79 % tej kwoty to środki europejskie.

Wszystkie etapy inwestycji realizowane są w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega on na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych. Wykonawcą jest, wyłonione w przetargu, Konsorcjum spółek: El Professional i Amel

Świątynia Dobrego Burmistrza odzyskała dawną świetność

Z końcem grudnia oddaliśmy do użytku parkową altanę mieszczącą się w zakolu ujścia potoku Swelina rozgraniczającego Sopot i Gdynię – Altanę Kollatha.
Świątynia Kollatha (niem. Kollath Tempel), nazywana też Świątynią Dobrego Burmistrza, powstała w 1908 r. przy potoku Swelina w parku Północnym jako upamiętnienie Johannesa Kollatha, który piastował funkcję burmistrza Sopotu w latach 1905-1908. Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad 500 tys. zł.

Otoczenie cmentarza komunalnego

W grudniu zakończyliśmy budowę schodów łączących ulicę Sienkiewicza z cmentarzem komunalnym. Miejsce oświetlają  4 nowe lampy, zasadziliśmy dwa drzewa – jesiony wyniosłe.
To nie jedyne inwestycje, które zrealizowaliśmy w okolicy i na samym cmentarzu. Wybudowaliśmy również nowe ogrodzenie, na długości 100 m, od strony ulicy Sienkiewicza. Wybudowaliśmy nowe alejki o powierzchni 1000 m² na obszarze dwóch kwater: R4 oraz N7 oraz wymieniliśmy stare schody i zbudowaliśmy nowe wraz z poręczami na kwaterach nr B3, B4, A5, P5, O1, N8.
Łączny koszt obu inwestycji to blisko pół miliona złotych.
Wybudowaliśmy również kolumbarium na 45 nisz.

 ul. Piaskowa

W ramach kolejnej inwestycji realizowanej z Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy oświetlenie drogowe z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED na ulicy Piaskowej w Sopocie wraz z ciągiem pieszym o długości 271 mb (odcinek leśny) o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grande oraz montaż 176 mb metalowej bariery, o poręczy drewnianej wzdłuż skarpy. Koszt inwestycji to 850 tys. zł

Inwestujemy w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

- W ostatnich latach wydaliśmy blisko 190 mln zł na rozbudowę kanalizacji deszczowej w całym Sopocie, dzięki temu znacznie ograniczyliśmy podtopienia spowodowane deszczami nawalnymi, które dotkliwie odczuwaliśmy w latach wcześniejszych.  Z żywiołem nie wygramy ale możemy ograniczyć jego skutki – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Przy projektowaniu i realizacji inwestycji sięgamy do nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zagospodarowaniu wód opadowych „na miejscu” i traktujemy je jako potencjał, który powinien być wykorzystany w racjonalny sposób. Dzięki temu także zostaje zmniejszony ich spływ powierzchniowy i odciążone zostają systemy kanalizacji deszczowej w dolnej części miasta. Jest to metoda „małych kroków”, zmierzająca do zwiększenia odporności terenów miejskich na postępujące zmiany klimatyczne – dodaje wiceprezydent.

Abrahama Andersa, Paderewskiego i Mickiewicza

W maju 2021 roku rozpoczęliśmy kompleksowy remont kwartału ulic między ulicami: Mickiewicza, Paderewskiego, Andersa i Abrahama.
- Prace zakładają budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, stworzenie retencji kanałowej, nowe nasadzenia drzew i uzupełnienie szpalerów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Koszt prac powinien zamknąć się w kwocie 13 mln 153 tys. zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z POIiŚ (5,6 mln zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,3 mln zł. Prace potrwają do 30 kwietnia 2022 roku.

- Realizując inwestycje w mieście, myślimy przede wszystkim w kategoriach dbałości o środowisko, równoważonego rozwoju i ekologii. Dlatego, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzamy małą retencję, systemy odwadniające, zbieramy deszczówkę – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ

Woonerf

- Woonerf pasuje do kurortowego charakteru Sopotu – nie kryje radości wiceprezydent Marcin Skwierawski -  Jest takim sposobem komponowania ulicy, gdzie nadajemy priorytet pieszym. Tworzymy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się niewielką, przyjazną przestrzenią publiczną. Woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.

Jego budowę w Dolnym Sopocie rozpoczęliśmy w styczniu br. W pierwszym etapie prac przebudowie poddana została infrastruktura podziemna związana z zagospodarowaniem wód opadowych oraz sieci, dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków bytowo-gospodarczych oraz dostawą gazu. W ramach porządkowania tego, co pod ziemią przebudowywano także pozostałe media.

Dotychczas udało nam się zrobić:
- z ponad 60 zaplanowanych, już działa 27 latarni,
- ul. Parkowa: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia, część zieleni do skrzyżowania z ul. Chrobrego,
- ul. Ks. Augusta Kordeckiego na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Parkowej: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia, część zieleni do skrzyżowania z ul. Parkową,
- ul. Drzymały: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia,
- ul. Traugutta: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego),
- ul. Księcia Józefa Poniatowskiego: wykonana jest kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, przebudowany wodociąg, zakończone jest układanie sieci i przyłączy gazu oraz sieci ciepłowniczej. Ułożona jest nawierzchnia, oświetlenie i roboty teletechniczne w trakcie realizacji, 
 ul. Jana Kilińskiego: wszystkie zaplanowane sieci są już ułożone, ułożona jest również docelowa nawierzchnia, 

Koszt inwestycji, wynikający z harmonogramu prac, to ponad 12 mln zł.  Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Z nowego zagospodarowania przestrzeni, bez podziału na jezdnię i chodniki, skorzystamy w kwietniu 2022.

ul. Pogodna i Architektów

Prace na ul. Pogodnej i ul. Architektów trwały od kwietnia do grudnia 2021r. Obejmowały wykonanie kanału deszczowego wraz z kompletnym jej uzbrojeniem oraz pozostałych sieci w zakresie koniecznym do budowy kanału deszczowego. Wprowadziliśmy elementy błękitno-zielonej infrastruktury, powstały miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną z kostki farmerskiej oraz  wyspy zieleni bioretencyjnej, nasadzono drzewa. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 2,2 mln zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków UE.

ul. Czyżewskiego

W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa, poprzez którą wody opadowe kierowane są do potoku Bohaterów Monte Cassino, biegnącego tuż pod deptakiem. Zmieniona została nawierzchnia, zainstalowaliśmy nowe oświetlenie LED, wprowadziliśmy elementy małej architektury i zieleni.

Koszt inwestycji to ok. 1 050 000,00 zł., z czego 550 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a pozostałą kwotę Sopot pozyskał z  dwóch programów dofinansowania unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

Konsultowaliśmy z mieszkańcami

Zmiana układu drogowego ul. 3 Maja

Mieszkańcy, w konsultacjach społecznych, zdecydowali o ostatecznym kształcie projektu przebudowy ulicy 3 Maja. Zgodnie z sugestią mieszkańców dokonano zmian w układzie drogowym – przybyły dwa ronda, zmodyfikowano przebieg dróg rowerowych, tak aby zachować jak najwięcej miejsc postojowych. Na prośbę mieszkańców zachowano postój taksówek w ciągu zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego. Sopot otrzyma dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na realizacje tej inwestycji. Projekt jest gotowy. Trwa procedowanie pozwolenia na budowę.

ul. Kolejowa

W lipcu br. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji, polegającej na rozszerzeniu funkcji ulicy Kolejowej o ciąg pieszo – jezdny. Wspólnie z mieszkańcami wypracowana została koncepcja, która zakłada przebudowę układu drogowego, oraz: przebudowę koryta zamkniętego Potoku Haffnera, przebudowę koryta zamkniętego Potoku Bohaterów Monte Cassino, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, a także nowe zagospodarowanie architektoniczne. W ramach prac planuje się także przebudowę ul. Podjazd na odcinku od Al. Niepodległości do skrzyżowania z Kolejową oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej w obrębie skrzyżowania Al. Niepodległości/Podjazd/Sikorskiego i wyniesienie tarczy tego skrzyżowania. Na dziś inwestycja posiada decyzję zezwalającą na jej wykonanie, co zależeć będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

Służba drogowa – remonty i przebudowy

 

Nasza Służba Drogowa zmodernizowała fragment ul. Zacisze.

W pierwszej połowie czerwca zakończyliśmy przebudowę chodnika na ulicy Rzemieślniczej wraz z asfaltowaniem ścieżki rowerowej. Utworzyliśmy tam zieleńce, przebudowaliśmy miejsca postojowe.

Poszerzyliśmy, o około 50 cm chodnika na ulicy Kolberga, na wysokości posesji nr 14. Wykonaliśmy tam nową konstrukcję, wymieniliśmy nawierzchnię. Przebudowa fragmentu chodnika miała związek z posadzeniem drzew w ciągu ulicy.

Na Brodwinie utworzyliśmy nowy deptak z płytek, wymieniliśmy na nowoczesne oprawy oświetlenia. Inicjatorami inwestycji byli mieszkańcy, którzy zgłosili, a następnie wygłosowali ją w Sopockim Budżecie Obywatelskim.

Prace prowadzone były od ul. Cieszyńskiego do pawilonów handlowych i obejmowały odcinek 350 m.

Przebudowaliśmy chodniki na ulicach: Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Zamenhoffa i fragment chodnika na ul. Haffnera.

Trwa remont parkingu przed sopockim pogotowiem. Tę inwestycję również realizujemy z Budżetu Obywatelskiego.

 

Podsumowanie roku - zieleń
30.12.2021
Podsumowanie roku - zieleń

Blisko 70 tysięcy sadzonek kwiatów, 301 nowych drzew, powiększony obszar łąk kwietnych, inwestycje w ekologię i modernizacja placów zabaw – w zielonym Sopocie mamy się w tym roku czym chwalić.

Ukwiecony Sopot

Nasze rabaty i kwietniki czterokrotnie zmieniały garderobę w tym roku.
Tradycyjnie rok rozpoczęliśmy od obsadzenia miasta bratkami. W przestrzeni Sopotu wsadzonych ich zostało blisko 17 tysięcy sadzonek.
Miejsce bratków zajęły m.in. tulipany, petunie, szałwie, verbeny, dalie, begonie, fuksje. Ten festiwal kolorów stworzyło blisko 18 tysięcy wiosennych sadzonek. 
Wiosenne kwiaty zastąpiły letnie. Zasadziliśmy blisko 16 tys. sadzonek, m.in. petunii, szałwii, werbeny, begonii, dalii, gaury czy fuksji, które rozpieszczały nasze zmysły cudownymi, letnimi kolorami i zapachami.
Tona dyń powitała jesień w Sopocie. Kolorów dodawały również chryzantemy i ozdobne kapusty, których zasadziliśmy 470 sztuk.

 - Posadzenie kwiatów do gruntu i ich późniejsza pielęgnacja to ostatni etap prac związanych z nasadzeniami – wyjaśnia Monika Sawicka - Menkina, kierownik Działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ - Poprzedza je wnikliwa analiza przestrzeni jaką chcemy obsadzić, gatunków lubiących światło lub cień, kompozycji – w jakim otoczeniu rośliny najlepiej rosną. Najpiękniej wyglądają rabaty kwiatowe skomponowane z wielu gatunków roślin rosnących razem na niedużej powierzchni. Takie tworzyliśmy w tym roku w mieście, by oszałamiały swoim wyglądem, barwą, zapachami – dodaje Monika Sawicka – Menkina.

Jesienią uzupełnialiśmy również rabaty żwirowe wzdłuż Alei Niepodległości, na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Reja. Wsadziliśmy blisko 2,2 tysiąca sadzonek krzewów: tawuli japońskiej, brzozolistnej i nippońskiej; śnieguliczki, dziurawca, pęcherznicy i bzu czarnego, uzupełni rabaty do końca listopada. Prócz krzewów, zasadzonych zostało 370 róż okrywowych: Larisa i Gebruder Grimm, czyli "Bracia Grimm".

W październiku ponad 17 tysięcy cebulek tulipanów o wdzięcznych nazwach, m.in. white lizard, blue parrot, oragne marmelade, nightrider, green wave, red impression, verona oraz 3 tysiące cebulicy syberyjskiej, wsadziliśmy na rabatach w Sopocie. Olśniewająca eksplozja kolorów będzie nam towarzyszyć wiosną przyszłego roku.
W tym roku zasadziliśmy łącznie 68 840 sadzonek i cebulek kwiatów.

 Łąki kwietne

 - Łąki kwietne to konieczność wobec zmieniającego się klimatu. Prócz pięknego, naturalnego wylądu działają antysmogowo, chłoną dwa razy więcej wody niż trawniki, przez co z jednej strony chronią przez podtopieniami, a z drugiej strony wymagają mniej wody. Jest to szczególnie istotne w czasie suszy. A poza tym, po prostu, fajnie wyglądają – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W tym roku powierzchnię łąk kwietnych w kurorcie powiększyliśmy trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Wszystkie łąki kwietne w Sopocie, wzbogaciliśmy mieszankami roślin dziko rosnących. Na każdej z nich wysialiśmy mieszankę nasion ponad 40 kwiatów i roślin.
W tym roku, w trosce o środowisko i retencje wód opadowych, ograniczaliśmy w 23 miejscach w mieście, koszenie trawy do niezbędnego minimum.

Sadzimy drzewa

W tym roku, w dwóch odsłonach: wiosennej i jesiennej, nasadziliśmy w sumie 301 drzew w Sopocie.
Warto dodać, że w ciągu ostatnich 8 lat w kurorcie przybyło blisko 2 tysiące nowych drzew. 

- Chociaż Sopot jest najbardziej zielonym miastem w Polsce, to szacujemy, że w tej kadencji, w Sopocie łącznie pojawi się blisko 2000 nowych drzew. Sukcesywnie odtwarzamy historyczne szpalery drzew, które mają  duży wpływ na jakość powietrza, a co za tym idzie jakość życia – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu - Występująca w przestrzeni miasta zieleń, doskonale pochłania zanieczyszczenia. Szacuje się, że średnioroczna ilość pochłoniętego CO2 w całym cyklu życia jednego drzewa wynosi 6 kg. Drzewa dodatkowo zapobiegają tzw. efektowi wysp cieplnych, który latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet kilkanaście stopni wyższa, niż na obszarach podmiejskich jest to szczególnie istotne zwłaszcza dla osób starszych – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Na nowe nasadzenia, ukwiecenie miasta oraz pielęgnację zieleni wydaliśmy w tym roku 4,3 mln zł.

Place zabaw

Na placu zabaw przy ulicy Okrężnej w Sopocie pojawiła się w tym roku nowa atrakcja, wygłosowana w Sopockim Budżecie Obywatelskim, zjeżdżalnia rurowa.
Prócz zjeżdżalni, wraz z bezpieczną nawierzchnią, wykonaliśmy do niej dwa podejścia: z uchwytami w formie żabek oraz linami wspinaczkowymi, inwestycję dopełniliśmy nasadzeniami zieleni.
Inwestycja została podzielona na dwa etapy, druga zjeżdżalnia, tym razem rynnowa wraz ze schodami prowadzącymi do siłowni pod chmurką, zamontowane będą w przyszłym roku. 

Na terenie placu zabaw przy Alei Niepodległości 692 zamontowaliśmy kolejne urządzenie wspinaczkowe - linarium. Prócz niego wykonana została bezpieczna nawierzchnia, odtworzone zostały trawniki.
Kącik dla maluchów znajdujący się na terenie placu zabaw wyposażony jest w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, zostaw sprawnościowy dla maluchów.
Dla nieco starszych dzieci jest urządzenia wspinaczkowe: Oxygen i Atena oraz huśtawki. Zamontowaliśmy również trampolinę 2x2 m wraz z nawierzchnią bezpieczną, wykonaliśmy alejki z nawierzchni gliniasto-żwirowej.

- W planach mamy dalsze rozbudowanie placu, o kolejne urządzenie – wyjaśnia Monika Sawicka - Menkina, kierownik działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ w Sopocie.

Kompleksowo przebudowaliśmy skwer Andrzeja Grubby. Powstało stanowisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, zamontowaliśmy kosz oraz piłkochwyt.

Stworzyliśmy pierwszą w Sopocie strefę do gry w teqball o nawierzchni poliuretanowej, zamontowaliśmy stoły wielofunkcyjne. Uzupełniliśmy wyposażenie placu zabaw o 2 nowe urządzenia: zestaw wielofunkcyjny i huśtawkę „ważka”, wymieniliśmy nawierzchnię, wyremontowaliśmy ogrodzenie. Nowa zieleń i elementy małej architektury uzupełniły tą rekreacyjną przestrzeń.

Na placu zabaw przy ulicy Kolberga, pod kolejką linową zmieniliśmy nawierzchnię na bezpieczną, poliuretanową. Również na placu zabaw w parku Północnym, przy Sfinksie, wymieniliśmy piaskowe podłoże na nawierzchnię poliuretanową, by zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Wymieniliśmy również siatkę w piłkochwycie na placu gier i sportów w parku Północnym.
W Sopocie mamy 16 placów zabaw dla dzieci, nad którymi opiekę sprawuje Dział Zieleni ZDiZ.

 

Pierwszy ogród deszczowy w Sopocie

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 (ul. Armii Krajowej 50-54 w Sopocie) powstał ogród deszczowy o powierzchni 200 m², na obszarze którego zasadziliśmy 1280 roślin.
W ramach inwestycji zamontowane zostały ławki parkowe i tablice edukacyjne.

Nasi specjaliści przez cały 2021 rok wykonywali zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – cięcia sanitarne, formowanie drzew, usuwanie jemioły. Również prowadzone były prace w lasach komunalnych, w których wykonywaliśmy cięcia sanitarne suchych, połamanych i zamierających drzew, część z nich pozostawialiśmy na miejscu wycinki, m.in. by tworzyć naturalne zapory, zatrzymujące wodę.

W tym roku uruchomiliśmy na portalu społecznościowym cykl porad, w którym nasi specjaliści od zieleni podpowiadają i radzą jak dbać o przydomowe ogrody, rabaty, rośliny w domach.

 

Przygotowania do zimy
23.11.2021
Przygotowania do zimy

 

Zima znów zaskoczyła drogowców – zwykli mówić kierowcy jeżdżący, w czasie śnieżycy, na letnich oponach. O tym, czy będzie bezpiecznie, decydują nie tylko służby, odpowiedzialne za utrzymanie dróg. Wiele zależy również od nas, użytkowników dróg. Planując zimą podróż autem, musimy brać pod uwagę, że potrzebujemy więcej czasu niż latem, na pokonanie tego samego odcinka; że potrzebujemy czasu na odśnieżenie pojazdu, usunięcie lodu z szyb. Planując te działania, bez niepotrzebnego zdenerwowania i pośpiechu, dotrzemy na czas – do pracy, szkoły, miejsca podróży.

My od wielu tygodni przygotowujemy się do zimy, by nas nie zaskoczyła. Kupiliśmy piasek i sól, sprawdziliśmy sprzęt, który usuwać będzie śnieg z chodników i ulic kurortu, opracowaliśmy plan dyżurów. Dzisiejszej nocy, z uwagi na gołoledź, mieliśmy możliwość, po raz pierwszy w tym sezonie, sprawdzić sprzęt w akcji. Na sopockie drogi I stopnia utrzymania, wysypaliśmy 4 tony soli.

Według naszych szacunków, koszty zimowego utrzymania dróg, wyniosą w tym sezonie ok. 500 tys. zł miesięcznie i wprost uzależnione są od warunków atmosferycznych, czyli czy będzie mocno sypać śnieg i jak niskie będą temperatury. To czego nie wydamy na „zimę” wykorzystamy na sprzątanie ulic i chodników.

Od wielu lat zimowym utrzymaniem dróg zajmujemy się we własnym zakresie – my oraz Zakład Oczyszczania Miasta, na nasze zlecenie. To gospodarskie podejście pozwala w sposób optymalny wykorzystywać środki finansowe. Dzięki temu miasto nie płaci zewnętrznym firmom za gotowość. Jeśli nie ma konieczności odśnieżania, ekipy wykorzystywane są do innych działań, np. dokonują remontów ulic, chodników, sprzątają. 

Na terenie Sopotu mamy 159 ulic i placów, z czego 144 to drogi publiczne o różnej kolejności utrzymania. Daje to około 70 km długości dróg do odśnieżania.

 Jak działamy:

1. Do momentu powołania dyżurów praca według potrzeb w systemie nadgodzin.

2. Powołanie dyżurów Akcji Zima następuje decyzją Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni. Dyżury są całodobowe, we wszystkie dni tygodnia. Przyjmuje się, że Akcja Zima rozpoczyna się 1 grudnia. Jeśli jednak aura zmieni się na zimową, nie bacząc na kalendarz, Dyrektor ZDiZ zarządza jej wcześniejsze rozpoczęcie i powołuje dyżury.

Informację o powołaniu dyżurów przekazujemy do wszystkich służb miejskich i państwowych, działających na terenie miasta Sopotu.

Dyżury polegają na:

stałym monitoringu sytuacji pogodowej, śledzeniem prognoz pogody, systematyczne objazdy podległych terenów, przyjmowanie komunikatów od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
obsada dyżurów ulega zwiększeniu w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych – obfite opady śniegu,
w przypadku zagrożenia gołoledzią – posypywanie mieszanką mineralną (piaskowo-solną) przed osiągnięciem temperatur powyżej + 2°C, jeżeli występuje tendencja spadkowa;
opady śniegu – natychmiastowy wyjazd piaskarek;
w przypadku intensywnych opadów śniegu:
 

Jak odśnieżamy:

- dla ulic I kolejności: przejazd trzema pługopiaskarkami szpalerowo, odśnieżanie głównego ciągu a następnie ulic zbiorczych - ZDiZ;
-  dla jezdni II kolejności i chodników, przy średnich opadach: przystąpienie do działań po 4 godz. od ustania opadów; dla bardzo intensywnych opadów: przystąpienie do działań po 2 godz. od ustania opadu - ZOM

Podział Sopotu z uwagi na zakres czynności Akcji Zima:

 • Drogi I kolejności utrzymania – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie – np. Aleja Niepodległości, ul. Malczewskiego, ul. Armii Krajowej, ul. 23 Marca.
 • Drogi II kolejności utrzymania – Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.
 • Chodnik I i II kolejności utrzymania – tj. chodniki wyłącznie przyległe do terenów gminnych - Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.
 • Ścieżki rowerowe -  Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.
 • Schody i przejścia terenowe, w tym przejścia i dojścia piesze do obiektów inżynieryjnych, utrzymanie –  Zarząd Dróg i Zieleni.
 • Cmentarz Komunalny – Zarząd Dróg i Zieleni.
 • Parki i zieleńce miejskie – Zarząd Dróg i Zieleni.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie dysponuje

Materiały:
ok. 1000 ton piasku
ok. 600 ton soli
 

Sprzęt:
5 pługopiaskarek
2 koparko-ładowarki
1 miniładowarka BOBCAT
2 ciągnik z pługiem
1 samochód skrzyniowy
 

Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje:

Samochód hak: pług i posyp - 2 szt.
Traktor JOHN DEERE: pług i posyp – 2 szt.
Traktor pług i posyp lub szczotka
Ręczne spalinowe odśnieżarki szczotkowe – 5 szt.
Posypywarka ręczną – 3 szt.
Samochód skrzynia – 2 szt.
 

Nasze pługi i piaskarki poruszają się tak jak inni użytkownicy dróg. Jeśli są korki, nasz sprzęt również w nich stoi. Dlatego apelujemy do kierowców – dostosuje opony w autach do pory roku, „zimówki” to nie fanaberia, a konieczność; nie zajeżdżajcie naszym kierowcom drogi; nie wpychajcie się przed nasze pojazdy. Im szybciej pług i piaskarka przejedzie, tym szybciej przejadą inne pojazdy.

Jesień: wyłączamy fontanny, sprzątamy dynie, nie grabimy liści
08.11.2021
Jesień: wyłączamy fontanny, sprzątamy dynie, nie grabimy liści

 

Coraz krótsze dni, niskie ciśnienie i temperatury, drzewa ogołocone z liści – to znak, że jesień w pełni. Dla nas jest to czas wytężonej pracy, czas na porządki i przygotowanie miasta do zimy.

Już wyłączyliśmy wszystkie miejskie fontanny:
• Fontannę miejską na placu Przyjaciół Sopotu,
• Fontannę miejską „JAŚ RYBAK” we wnętrzu kwartału pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego w Sopocie,
• Fontannę miejską w parku Południowym w Sopocie,
• Fontannę miejską w parku przy ul. Książąt Pomorskich.

Z przestrzeni miasta zostaną dziś zabrane dekoracyjne dynie, które dzięki ostatnim deszczom przestały być już ozdobą. Część warzyw trafi do lasu komunalnego, jako pożywienie dla zwierząt.

W przestrzeni miasta ustawiamy, wspólnie z Zakładem Oczyszczania Miasta, skrzynie na piasek dla miejskich służb, które zajmują się zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Jeszcze bez piasku, 66 skrzyń pojawiło się w okolicach przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, instytucji użyteczności publicznej. Kolejnych 25 sztuk ustawionych będzie w najbliższych dniach. 

Decyzją władz miasta, zostawiamy liście na trawnikach, m.in. z uwagi na przebywające w nich owady, płazy, gady, niewielkie ptaki i gryzonie.  Rozkładające się liście pozwalają na użyźnienie gleby oraz zatrzymanie w niej wilgoci. To jedno z wielu działań proekologicznych, realizowanych w naszym mieście.  

 

Ekologiczny Sopot. Tworzymy ogród deszczowy
11.10.2021
Ekologiczny Sopot. Tworzymy ogród deszczowy

 

Warsztaty edukacyjne promujące idee ogrodów deszczowych, realizacja ogrodu o powierzchni 200 m², 1280 roślin, montaż ławek parkowych i tablic edukacyjnych - to wszystko w ramach tworzenia ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie (ul. Armii Krajowej 50-54, Sopot).

Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych czyli zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie.
Do piątku, 15 października czekamy na oferty w przetargu na wykonawcę tej inwestycji.

W jej ramach zakładamy:
· wykonanie dwóch płytkich niecek wzdłuż budynku, do których zostanie doprowadzona woda z istniejących rur spustowych przy elewacji i odprowadzony nadmiar do istniejącej  kanalizacji deszczowej,
· wykonanie instalacji doprowadzającej wodę z rur spustowych bazująca na spływie powierzchniowym, kanałach odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu z chodnikiem, analogii do drenażu francuskiego dla pozostałej trasy z wylotem do niecki,
· przełączenie rur spustowych do powierzchniowego odwodnienia,
· podłączenie i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę w postaci beczek, z bezobsługowym napełnianiem i przelewem nadmiarowych oraz możliwością pobierania wody grawitacyjnie poprzez kranik u dołu beczki,
· wykonanie nasadzeń w nieckach, które wraz z odpowiednim podłożem zagospodarują część wody przepływającej, tworząc samopodlewający się ogród deszczowy,
· wykonanie ścieżek parkowych, okalające wykonane niecki i nawiązujące do istniejącej opaski budynku,
· montaż ławek parkowych przy nieckach, umożliwiające odpoczynek jak też ułatwiające powadzenie zajęć edukacyjnych,
· montaż tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczące zasad działania ogrodu deszczowego.

Wykonawca będzie miał 8 tygodni, od podpisania umowy, na wykonanie zamówienia.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r. wraz z Aneksami, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do  zmian  klimatu  wraz  zabezpieczeniem  i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe,  w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 

 

 

Poprawiamy bezpieczeństwo w mieście
17.09.2021
Poprawiamy bezpieczeństwo w mieście

Wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, doświetlone przejścia, progi zwalniające, strefy ograniczenia prędkości i radarowe wyświetlacze prędkości – m.in. takie działania, które podejmujemy by poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Właśnie zamontowaliśmy trzy kolejne urządzenia mierzące i wyświetlające prędkość, z jaką poruszają się samochody. Kierowcy na ulicach: 23 Marca, Haffnera i Sobieskiego już nie będą mogli się tłumaczyć, że nie zauważyli przekroczenia prędkości – smutna, czerwona buźka z informacją „Zwolnij”, mamy nadzieję, studzić będzie zapał do szybkiej, a tym samym, niebezpiecznej jazdy. W mieście mamy 18 takich urządzeń.

- W ostatnich dniach, przy przejściach dla pieszych, pojawiły się wymalowane ostrzeżenia „Odłóż telefon i żyj”. Umieściliśmy je głównie w okolicach placówek edukacyjnych w kurorcie. Bo bezpieczeństwo użytkowników dróg nie zależy wyłącznie od kierowców. Równie istotne jest zachowanie pieszych – informuje Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu.

Budując lub remontując drogi w mieście, doświetlamy przejścia dla pieszych. W ostatnich latach kilkadziesiąt przejść zyskało dedykowane oświetlenie.
Przebudowując lub remontując drogi staramy się przygotowywać takie wytyczne dla projektantów, by newralgiczne skrzyżowania lub przejścia dla pieszych budować wyniesione. Tak jest m.in. na wyremontowanej ulicy Armii Krajowej gdzie wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania z ulicami Reja i Wybickiego oraz wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Kochanowskiego.

 - Sopot objęty jest strefą ograniczonej prędkości, co oznacza, że na blisko 90% ulic w mieście obowiązuje Tempo-30. Wyjątki stanowią: Aleja Niepodległości, którą maksymalnie można jechać 50 km/h, oraz ulica Malczewskiego - 40 km/h. W  oznaczonych miejscach w Sopocie prędkość jest jeszcze mniejsza, bo 20 km/h. Warto o tym pamiętać bo nasze działania nie przyniosą żadnych efektów, jeśli zabraknie rozsądku i szacunku dla przepisów wśród kierowców – dodaje dyrektor Wojciech Ogint. 

 - Budujemy ronda, które uspokajają ruch. Mamy ich w mieście 13. Bierzemy pod uwagę budowę kolejnych 3, tego typu skrzyżowań – na ulicy 3 Maja. Jedno rondo zaproponowaliśmy my, jako wytyczne do projektu, o dwa kolejne upomnieli się mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych tej inwestycji. Ostateczny kształt poznamy po zakończeniu konsultacji – dodaje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

 

Nowe linarium atrakcją dla najmłodszych sopocian
25.08.2021
Nowe linarium atrakcją dla najmłodszych sopocian

Na terenie placu zabaw przy Alei Niepodległości 692 zamontowaliśmy kolejne urządzenie wspinaczkowe, linarium. Prócz niego wykonana została bezpieczna nawierzchnia, odtworzone zostały trawnikiPrócz niego wykonana została bezpieczna nawierzchnia, odtworzone zostały trawniki.
Urządzenie o wymiarach w podstawie 587 x 587 cm i wysokości 450 cm, dedykowane jest dzieciom w wieku 3-12 lat.
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 33 417,13 zł.

Plac zabaw
Kącik dla maluchów znajdujący się na terenie placu zabaw wyposażony jest w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, zostaw sprawnościowy dla maluchów.
Dla nieco starszych dzieci jest urządzenia wspinaczkowe: Oxygen i Afrodyta oraz huśtawki.

- W planach mamy dalsze rozbudowanie placu, o kolejne urządzenie – wyjaśnia Monika Sawicka, kierownik działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ w Sopocie.  

 

 

Piękne, naturalne, pożyteczne – łąki kwietne w Sopocie
28.07.2021
Piękne, naturalne, pożyteczne – łąki kwietne w Sopocie

 

Łąka kwietna zamiast trawnika? Zdecydowanie tak, m.in. by rozluźnić kompozycje o ciekawy element swobody, nadający lekkość przestrzeni miasta. Łąki kwietne zachwycają kolorami i różnorodnością faktury roślin. Mogą służyć do aromaterapii, jeśli posługujemy się roślinami, które wydzielają przyjemne zapachy; zatrzymują wilgoć w glebie, są miejscem do życia i schronienia dla drobnych i większych zwierząt i owadów. Są też cennym źródłem ich pożywienia.

W tym roku łąki kwietne w Sopocie zajmują ponad 3 tysiące m². Największa, bo zajmująca blisko 1000 m², znajduje się przy Alei Niepodległości, jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni, a chodnikiem. Wysialiśmy tam mieszankę blisko 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich. Pożywieniem dla pszczół i owadów są tam m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, pięciornik, lepnica, dziewanna i wiele, wiele innych.
Drugim kwietnym miejscem jest trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. Haffnera. Łąka zajmuje 200 m² i rosną na niej m.in. dziewanna, wielosił błękitny, wieczornik damski, złocień trójbarwny, właściwy i polny; cykoria podróżnik, pięciorniki.

Kolejna łąka kwietna znajduje się na Alei Niepodległości, jako pas rozdziału jezdni na wjeździe do Sopotu, od strony Gdyni. Łąka zajmuje 800 m² i rosną na niej m.in.   ślazówka, dziurawiec zwyczajny, zachyłek dwubarwny, chaber bławatek, nagietek lekarski, len wielokwiatowy i zwyczajny; maki polne. Właśnie poddaliśmy ją zabiegom pielęgnacyjnym, usunęliśmy wyrastające chwasty, które zacieniały rosnące rośliny, podkosiliśmy trawę, by mogła cieszyć oko kierowców wjeżdżających do kurortu.

Czwarta łąką kwietna usytuowana jest przy ul. Wejherowskiej, na skarpie za wiaduktem. Porasta również trawniki wzdłuż torów - 600 m². Tam również znajdziemy m.in. chabry, krwawnik pospolity, koniczynę krwistoczerwoną, dzierotkę, zachyłek dwubarwny, łubin żółty i trwały, krwawnicę pospolitą, maciejkę czy rumianek.

W parku Północnym przy placu zabaw obsialiśmy ok. 500 m² łąki kwietnej, na której rosną i cieszą oczy: maciejka, rumianki, chabry, gipsówka wytworna, ostróżka polna, koniczyna krwistoczerwona, mak polny, facelia błękitna, nawłoć kanadyjska, niezapominajka alpejska.

W tym roku wszystkie łąki kwietne w Sopocie, wzbogaciliśmy mieszankami roślin dziko rosnących. Wśród wysianych nasion były m.in. krwawnica pospolita, firletka poszarpana, krwawnik pospolity dziki, pięciornik srebrnolistny, stokrotka pospolita dzika, szczaw krwisty,  złocień właściwy. Na każdej z nich wysialiśmy mieszankę nasion ponad 40 kwiatów i roślin.

Powierzchnię łąk kwietnych w kurorcie powiększyliśmy trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

 

 

 

 

Świątynia Dobrego Burmistrza odzyska dawną świetność
19.07.2021
Świątynia Dobrego Burmistrza odzyska dawną świetność

 

Kollath Tempel - Świątynia Dobrego Burmistrza znajdująca się na terenie parku Północnego zostanie odbudowana. Na stronie zamówień publicznych ZDiZ właśnie pojawiło się zaproszenie składania ofert na odbudowę tej uroczej altany. 

Przed przyszłym wykonawcą postawiliśmy zadanie:
-  posadowienie na istniejącym fundamencie kamiennym słupów zewnętrznych oraz słupa centralnego posadowionego na fundamencie żelbetowym,
- wykonanie dachu w formie  krokwiowo – płatwiowej pokrytego spatynowaną blachą miedzianą,
- wykonanie i montaż ławek drewnianych,
- montaż tablicy informacyjnej posadowionej w gruncie.

 - Drewniana altana była miejscem spotkań na granicy Sopotu i Gdyni. Od 1908 r. stała przy potoku Swelina. Oparła się obu wojnom światowym, ale w latach 50. ubiegłego wieku została podpalona, a później rozebrana. Altanka zwana też "Kollath Tempel", została wybudowana dla upamiętnienia drugiego burmistrza Sopotu Johannesa Kollatha, który zmarł nagle w 1908 r. – informuje na swoich stronach Muzeum Sopotu.

Według naszych obliczeń wykonawca będzie potrzebował ok. 4 miesięcy na wykonanie prac.
Oferty można składać do 2 sierpnia br. do godz. 11.00

Nowe, ekologiczne i stylowe lampy w Sopocie
21.06.2021
Nowe, ekologiczne i stylowe lampy w Sopocie

Wymianę 152 punktów świetlnych, obejmuje drugi etap „Modernizacji oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”. W minionym tygodniu przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, prace toczą się już w Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich i na ulicy Chopina.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych. Nasz wykonawca, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego – Konsorcjum spółek: El Professional i Amel – przystąpili już do ostatniego etapu czyli robót budowlanych. Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.

W ramach przedsięwzięcia wymieniamy 152 punkty świetlne, zależnie od lokalizacji są to słupy parkowe stylowe, parkowe wysokie z oprawą oraz  oświetlenie współczesne stylizowane na zabytkowe lampy. Zmodernizowane oświetlenie to energooszczędne oświetlenie LED.

W ramach realizacji II etapu tej inwestycji, wymienimy latarnie w ciągu następujących ulic:
- Bohaterów Monte Cassino,
- Bema,
- Sobieskiego,
- Pułaskiego,
- Fiszera,
- Chopina,
- Grunwaldzka,
- Ogrodowa,
- Piastów,
- Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

 - Zmodernizowane lampy zyskają nowoczesne oświetlenie LED, poprawią estetykę kurortu, przede wszystkim zaś poprawią bezpieczeństwo i znacznie zmniejszą koszty zużycia energii. – informuje Tomasz Kamiński, zastępca dyrektora ZDiZ w Sopocie - Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, a  jego realizacja zakończy się w roku 2022.

Koszt prac to blisko 3,3 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy,

W pierwszym etapie wymieniliśmy 166 punktów świetlnych, na ulicach:
•   ul. Emilii Plater,
•   ul. Na Wydmach,
•   ul. Bitwy pod Płowcami,
•   ul. Grunwaldzką (odcinek od ul. Na Wydmach do ul.3 Maja),
•   ul. Dąbrowskiego,
•   ul. Mieszka I,
•   ul. Chrobrego,
•   ul. Kazimierza Wielkiego,
•   ul. Książąt Pomorskich,
•   ul. Karlikowską,
•   ul. Okrzei,
•   ul. Sobieskiego (odcinek od ul.3 Maja do ul. Chopina),
•   oraz część ulicy Haffnera (odcinek od ul Budzysza do BMC)

Inwestycja realizowana jest z programu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zmieniamy garderobę w mieście – z wiosennej na letnią
10.06.2021
Zmieniamy garderobę w mieście – z wiosennej na letnią

Słońce już opala na brązowo, temperatury wakacyjne – to najwyższy czas na zmianę garderoby, z kolorowej wiosennej na bardziej barwną, letnią.
Od kilku dni w różnych punktach miasta, na zieleńcach, skwerach, w parkach sadzimy letnie kwiaty. W tym roku przygotowaliśmy 16 tysięcy sadzonek m.in.: petunii, szałwii, begonii, dalii, verbeny, gaury czy fuksji.

Czerwone, białe, różowe, żółte i filetowe kwiaty pojawią się:

- ponad 3,5 tys. sadzonek m.in. dalii, verbeny, begonii i ozdobnych traw przy Urzędzie Miasta;
- 500 sztuk szałwii i gaury białej w Parku Herbstów;
- 1830 sadzonek celozji, dali, stokrotek afrykańskich, verbeny, kosmosy  - nasadzimy na zieleńcach w okolicy Algi (Plac Przyjaciół Sopotu);
- 740 sztuk szałwii, dalii i canny  (zwanej paciorecznikiem) zachwycać będzie odwiedzających Park Północny;
- blisko 4 tysiące sadzonek: begonii, fuksji i cinerari maritima sadzimy na rabatach Parku Północnego;
- również begonie, fukcje, verbeny i coleusy (2200 sztuk) ozdobią rabaty wokół Centrum Konferencyjnego Sheraton;
- w Parku Północnym zaś 5200 sadzonek szałwii, białej gaury, kosmosy, dali10, verbeny – eksplozją barw ubogacą rabaty Parku Południowego.

- Posadzenie kwiatów do gruntu i ich późniejsza pielęgnacja to ostatni etap prac związanych z nasadzeniami – wyjaśnia Monika Sawicka - Menkina, kierownik Działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ - Poprzedza je wnikliwa analiza przestrzeni do obsadzenia, gatunków lubiących światło lub cień, kompozycji – w jakim otoczeniu rośliny najlepiej rosną. Najpiękniej wyglądają rabaty kwiatowe skomponowane z wielu gatunków roślin rosnących razem na niedużej powierzchni. Takie tworzymy w mieście, by oszałamiały swoim wyglądem, barwą, zapachami. Kwiaty rabatowe, szczególnie te letnie, to uczta dla wszystkich zmysłów – dodaje Monika Sawicka.

W trosce o środowisko: zakładamy kolejne łąki kwietne, nie wszędzie ścinamy trawę
26.05.2021
W trosce o środowisko: zakładamy kolejne łąki kwietne, nie wszędzie ścinamy trawę

 

Od minionego roku w przestrzeni miasta możemy zaobserwować nowe widoki – wysoką trawę, pachnące i wielobarwne kwiaty, miododajne pszczoły i kolorowe motyle. A wszystko to dzięki ograniczeniu koszenia trawników i nowym łąkom kwietnym. Powierzchnię łąk kwietnych w kurorcie powiększyliśmy trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

- Wysokie trawy i kwietne łąki to także bioróżnorodność. Po wykiełkowaniu i rozwoju roślin możemy przez całe lato cieszyć oczy kwietną łąką, czy niekoszonym trawnikiem – komentuje wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. -  Łąki i trawniki w centrach miast zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają oszczędzić nasz czas, energię i ucieszy całą gamę drobnych i większych zwierząt, owadów, dla których będą oazą pokarmu, schronienia i miejscem życia – dodaje wiceprezydent.

Nie od dziś wiadomo, że trawnik w mieście pełni ważniejsze funkcje niż tylko estetyczne. Naturalna trawa utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi, obniża temperaturę powietrza, produkuje tlen i pochłaniania dwutlenek węgla.
Pamiętamy o tym, że trawy i drzewa to nasi najwięksi sojusznicy w walce o klimat i przetrwanie.

W tym sezonie ograniczamy koszenie trawy do niezbędnego minimum, w 23 miejscach w Sopocie:

 1. Polanka wzdłuż ulicy Haffnera (przy skrzyżowaniu z Al Niepodległości) -  część trawnika
  2. Polanka wzdłuż ulicy Haffnera (przy skrzyżowaniu z Al Sępią) część trawnika
  3. Trawnik przy stawie Reja od strony dojazdu do banku
  4. Teren przy ul Bitwy pod Płowcami na wysokości Zdroju Św. Wojciecha
  5. Otoczenie parkingu pomiędzy ulicami Reja i Armii Krajowej
  6. Skarpa przy ulicy Armii Krajowej na wysokości ulicy Leśnej
  7. Skarpa przy Al. Niepodległości pomiędzy Haffnera i Zamkową Górą
  8. Teren przy skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiego i Obodrzyców
  9. Skarpy przy ciągu pieszo rowerowym pomiędzy ulicami Polną i 3go Maja
  10. Trawniki przy ulicy 23 Marca za pętlą autobusową
  11. Skarpa przy ulicy Jana z Kolna
  12. ul. Kolberga/ Malczewskiego
  13. Plac Rybaków
  14. Lasek Karlikowski
  15. Zieleniec przy Morskim Oku
  16. Skwer przy ulicy Obodrzyców
  17. Aleja Niepodległości/Wejherowska - zjazd
  18. ul. Bitwy Pod Płowcami – vis a vis gazowni
  19. ul. Bitwy pod Płowcami od ronda Hestii w stronę Gdańska
  20. ul. Żeromskiego
  21. Aleja Niepodległości od Gdańska do Smolnej
  22. ul. Kasztanowa na wysokości KFC
  23. ul. 1-go Maja przy parkingu UG

W tym roku łąki kwietne w Sopocie zajmują ponad 3 tysiące m² Największa, bo zajmująca blisko 1000 m², znajduje się przy Alei Niepodległości, jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni, a chodnikiem – informuje Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. - Najpierw posadziliśmy tam lipy, następnie została rozścielona ziemia żyzna i wysiano nasiona łąki kwietnej. Nasiona to specjalna mieszanka ok. 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich, m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, pięciornik, lepnica, dziewanna i wiele innych.

Drugim kwietnym miejscem jest trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. Haffnera.
Ta łąka zajmuje łącznie ok. 200 m² i wybrano tu inną metodę uprawy, tzn. roczny trawnik został przekopany mechanicznie, darń wygrabiono - i w tak przygotowany teren wysiano nasiona mieszanki łąki kwietnej.

Tworzone są 3 nowe łąki kwietne, gdzie wysiane są już kwiaty:

· Aleja Niepodległości pas zieleni z lipami za stacją Shell - 800 m²
· ul. Wejherowska skarpa za wiaduktem oraz trawniki wzdłuż torów - 600 m²
· Park Północny przy placu zabaw - 500 m²

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.