Home Aktualności 2024 Zakończyliśmy przebudowę ulicy Mazowieckiej
26.03.2024

Ulica Mazowiecka po przebudowie

Ulica Mazowiecka została dziś, tj. 26 marca, formalnie dopuszczona do ruchu, co oznacza zakończenie prac związanych z kompleksową przebudową tej ważnej dla Kamiennego Potoku ulicy.

Inwestycja obejmowała nie tylko ułożenie nowej nawierzchni, miejsc postojowych i chodników, ale również istotne ulepszenia infrastrukturalne. Szczególną uwagę poświęciliśmy budowie systemu kanalizacji deszczowej, która pełni kluczowe znaczenie dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania i poprawy bezpieczeństwa na drodze. W jej ramach zmieniliśmy również oświetlenie na bardziej ekologiczne i energooszczędne – czyli na LED-owe.

- W Sopocie budujemy sprawnie i z dbałością o komfort mieszkańców. Warto się było uzbroić w cierpliwość, bo ulica Mazowiecka po przebudowie stała się kolejną sopocką inwestycją, którą możemy się chwalić - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Znacząco poprawił się komfort jazdy, powstały nowe punkty świetlne, a przejścia dla pieszych zostały doświetlone. Gruntownie przebudowaliśmy też kanalizację deszczową. Powstało 9 zbiorników retencyjnych i ogród deszczowy. Wszystko po to, aby zatrzymać wodę opadową w górnym tarasie miasta i zapobiec zalewaniu dolnych obszarów. Cieszy mnie, że ta inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców Kamiennego Potoku – dodaje wiceprezydent M. Skwierawski.

Teren, na którym realizowana była inwestycja objął ulicę Mazowiecką, od lasu przez skrzyżowanie z ulicą Kujawską, do skrzyżowania z ulicą Łowicką.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe czyli nowa kanalizacja deszczowa

Inwestycja objęła budowę nowego układu kanalizacji deszczowej wyposażonego w urządzenia umożliwiające zagospodarowanie jak największej ilości wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Stworzona w ten sposób retencja umożliwia wykorzystanie wód opadowych m.in. do podlewania miejskiej zieleni. W jej zakresie znalazła się również przebudowa sieci kolidujących: wodociągowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego, doświetlenia przejść dla pieszych i budowę kanału technologicznego. W ramach realizacji inwestycji wybudowaliśmy kolejny ogród deszczowy w mieście, dzięki któremu wspomagane są zasoby wód podziemnych (bo wody opadowe są magazynowane w zbiorniku, są podczyszczane oraz spożytkowane przez znajdujące się w nim rośliny, a jedynie ich nadmiar jest odprowadzany do potoku Swelina).

- Naszym zamysłem było, by inwestycja ta przyczyniła się do poprawy istniejącej przestrzeni miejskiej poprzez budowę kolejnego ogrodu deszczowego oraz dodatkowych podziemnych zbiorników kanałowych – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. Te elementy umożliwią zatrzymywanie wód opadowych i ich częściowe wykorzystanie na miejscu. Ważne jest również, że inwestycja obejmuje nie tylko modernizację kanalizacji deszczowej, lecz także przebudowę układu drogowego, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego. Podczas realizacji udało nam się zachować wszystkie miejsca postojowe.

Inwestycja w liczbach:
· 9 zbiorników retencyjnych, w tym:
  1 otwarty – ogród deszczowy
  2 rozsączające wody opadowe do gruntu
  1 podziemny żelbetowy wykorzystywany przy podlewaniu zieleni
  5 podziemnych, kanałowych z rur GRP
· 336 mb kanalizacji deszczowej
· 550 mb nowej nawierzchni:
  622 m² – koska betonowa
  41 m² – kostka kamienna
3.861 m² - masy bitumicznej
· 1.400 m² chodnik - płyty betonowe z warstwą z kruszywa naturalnego 30x30x8 cm
· 22 punkty oświetleniowe dodatkowo 8 doświetlaczy czterech przejść dla pieszych
· 22 miejsca postojowe (tyle samo co przed przebudową).

Inwestycja ze środków UE

Wykonawcą była firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym: Eurovia Polska S.A.
Wartość podstawowych robót budowlanych wynosi 10 963196,79zł, zaś dofinasowanie UE to kwota 4 829 372,65 zł, pozostałe środki wyłożyła Gmina Miasta Sopotu.  

Inwestycja realizowana została w ramach Projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r., dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe,  w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania prac. Jesteśmy przekonani, że nowa ulica Mazowiecka stanie się ważnym elementem infrastruktury miejskiej, przyczyniając się do komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu. Życzymy wszystkim bezpiecznej i wygodnej podróży po nowo wyremontowanej ulicy.

Fot. Jerzy Bartkowski, Sopografia. 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.