Home Aktualności 2021 Podsumowanie roku - inwestycje
31.12.2021

Podsumowanie roku - inwestycje

 

Rok 2021 był bardzo intensywny pod względem realizowanych inwestycji w Sopocie. Były to inwestycje m.in. poprawiające: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, komfort pieszych, rowerzystów i kierowców. Jednocześnie dbaliśmy, by realizowane projekty podążały za współczesnymi trendami, głównie w zakresie dbałości o środowisko. 

Kluczowe inwestycje zakończone w tym roku

Przebudowa Alei Niepodległości w Sopocie w ramach projektu ZIT

Przebudowa Alei Niepodległości objęła odcinek skrzyżowania z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie. Prace objęły: przebudowę jezdni, wydłużenie lewoskrętu w ul. Malczewskiego, budowę wyspy centralnej oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z Al. Niepodległości, wprowadzenie śluzy dla autobusów, przebudowę wlotu ul. Wejherowskiej, przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji, przebudowę oświetlenia i sieci trakcyjnej, nowe nasadzenia drzew. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie  ok. 20 mln  zł. (z udziałem środków UE) i trwała od czerwca 2020 roku do końca kwietnia 2021.

Remonty fragmentów Al. Niepodległości

Zrealizowaliśmy 4 remonty fragmentów Alei Niepodległości: oba kierunki odcinka od 23 Marca do Armii Krajowej, okolice skrzyżowania z ulicą Wybickiego - w kierunku Gdańska oraz od numeru 627 do 649 w kierunku Gdyni. Prace odbywały się w weekendy i kosztowały 1,6 mln zł. Realizacja zadania objęta była dofinansowaniem z rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w ramach projektu ZIT

W tym roku zakończyliśmy kompleksowy remont ul. Armii Krajowej w Sopocie. Prace objęły przebudowę drogi rowerowej, jezdni i chodników. By poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych, wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ulicami Reja i Wybickiego oraz wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Kochanowskiego. Całość inwestycji dopełniły nowe nasadzenia drzew – 24 lip drobnolistnych. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie około 3,3 mln zł., część środków pochodziła z UE.

- Zawęziliśmy szerokość jezdni przed przejściami dla pieszych. Dzięki temu kierowcy poruszający się ulicą Armii Krajowej i wyjeżdżający z ulic bocznych, lepiej widzą pieszych i nadjeżdżające samochody – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. - Również wyniesione skrzyżowania sprawiają, że piesi w bezpieczny sposób mogą pokonać ulicę.

Tunel z windą pod monciakiem

O tej inwestycji zadecydowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Przejście prócz funkcji użytkowej – wind - zyskało również estetycznie. Miejsce szpecącego graffiti, zajęły eleganckie, białe, szkliwione i mrozoodporne płytki gresowe. By poprawić bezpieczeństwo osób korzystających, zamontowaliśmy kamery monitoringu oraz czternaście ledowych punktów świetlnych. Zmieniliśmy również nawierzchnię, która została wykonana z płyt granitowych. Wprowadziliśmy ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących - w ciągu tunelu umieściliśmy płytki integracyjne, czyli z wypustkami typu „brajl”.  Zamontowano dwa dźwigi osobowe od strony ul. 1 Maja i ul. BMC.
Inwestycja zamknęła się w kwocie  2 100 tys. zł brutto, wykonawcą była firma MTM S.A. z Gdyni.

Ekologiczne oświetlenie

W trakcie realizacji 3 etapów inwestycji wymienimy w Sopocie 791 punktów świetlnych. W tym roku zakończyliśmy drugi etap inwestycji, w ramach, którego wymieniliśmy 152 punkty (3,3 mln zł). W trzecim, który będzie zrealizowany do 12 lipca 2022, wymienimy kolejne 193 punkty. Koszt wszystkich trzech etapów – zamknie się w kwocie 11,3 mln zł. Blisko 79 % tej kwoty to środki europejskie.

Wszystkie etapy inwestycji realizowane są w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega on na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych. Wykonawcą jest, wyłonione w przetargu, Konsorcjum spółek: El Professional i Amel

Świątynia Dobrego Burmistrza odzyskała dawną świetność

Z końcem grudnia oddaliśmy do użytku parkową altanę mieszczącą się w zakolu ujścia potoku Swelina rozgraniczającego Sopot i Gdynię – Altanę Kollatha.
Świątynia Kollatha (niem. Kollath Tempel), nazywana też Świątynią Dobrego Burmistrza, powstała w 1908 r. przy potoku Swelina w parku Północnym jako upamiętnienie Johannesa Kollatha, który piastował funkcję burmistrza Sopotu w latach 1905-1908. Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad 500 tys. zł.

Otoczenie cmentarza komunalnego

W grudniu zakończyliśmy budowę schodów łączących ulicę Sienkiewicza z cmentarzem komunalnym. Miejsce oświetlają  4 nowe lampy, zasadziliśmy dwa drzewa – jesiony wyniosłe.
To nie jedyne inwestycje, które zrealizowaliśmy w okolicy i na samym cmentarzu. Wybudowaliśmy również nowe ogrodzenie, na długości 100 m, od strony ulicy Sienkiewicza. Wybudowaliśmy nowe alejki o powierzchni 1000 m² na obszarze dwóch kwater: R4 oraz N7 oraz wymieniliśmy stare schody i zbudowaliśmy nowe wraz z poręczami na kwaterach nr B3, B4, A5, P5, O1, N8.
Łączny koszt obu inwestycji to blisko pół miliona złotych.
Wybudowaliśmy również kolumbarium na 45 nisz.

 ul. Piaskowa

W ramach kolejnej inwestycji realizowanej z Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy oświetlenie drogowe z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED na ulicy Piaskowej w Sopocie wraz z ciągiem pieszym o długości 271 mb (odcinek leśny) o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grande oraz montaż 176 mb metalowej bariery, o poręczy drewnianej wzdłuż skarpy. Koszt inwestycji to 850 tys. zł

Inwestujemy w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

- W ostatnich latach wydaliśmy blisko 190 mln zł na rozbudowę kanalizacji deszczowej w całym Sopocie, dzięki temu znacznie ograniczyliśmy podtopienia spowodowane deszczami nawalnymi, które dotkliwie odczuwaliśmy w latach wcześniejszych.  Z żywiołem nie wygramy ale możemy ograniczyć jego skutki – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Przy projektowaniu i realizacji inwestycji sięgamy do nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zagospodarowaniu wód opadowych „na miejscu” i traktujemy je jako potencjał, który powinien być wykorzystany w racjonalny sposób. Dzięki temu także zostaje zmniejszony ich spływ powierzchniowy i odciążone zostają systemy kanalizacji deszczowej w dolnej części miasta. Jest to metoda „małych kroków”, zmierzająca do zwiększenia odporności terenów miejskich na postępujące zmiany klimatyczne – dodaje wiceprezydent.

Abrahama Andersa, Paderewskiego i Mickiewicza

W maju 2021 roku rozpoczęliśmy kompleksowy remont kwartału ulic między ulicami: Mickiewicza, Paderewskiego, Andersa i Abrahama.
- Prace zakładają budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, stworzenie retencji kanałowej, nowe nasadzenia drzew i uzupełnienie szpalerów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Koszt prac powinien zamknąć się w kwocie 13 mln 153 tys. zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z POIiŚ (5,6 mln zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,3 mln zł. Prace potrwają do 30 kwietnia 2022 roku.

- Realizując inwestycje w mieście, myślimy przede wszystkim w kategoriach dbałości o środowisko, równoważonego rozwoju i ekologii. Dlatego, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzamy małą retencję, systemy odwadniające, zbieramy deszczówkę – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ

Woonerf

- Woonerf pasuje do kurortowego charakteru Sopotu – nie kryje radości wiceprezydent Marcin Skwierawski -  Jest takim sposobem komponowania ulicy, gdzie nadajemy priorytet pieszym. Tworzymy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się niewielką, przyjazną przestrzenią publiczną. Woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.

Jego budowę w Dolnym Sopocie rozpoczęliśmy w styczniu br. W pierwszym etapie prac przebudowie poddana została infrastruktura podziemna związana z zagospodarowaniem wód opadowych oraz sieci, dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków bytowo-gospodarczych oraz dostawą gazu. W ramach porządkowania tego, co pod ziemią przebudowywano także pozostałe media.

Dotychczas udało nam się zrobić:
- z ponad 60 zaplanowanych, już działa 27 latarni,
- ul. Parkowa: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia, część zieleni do skrzyżowania z ul. Chrobrego,
- ul. Ks. Augusta Kordeckiego na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Parkowej: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia, część zieleni do skrzyżowania z ul. Parkową,
- ul. Drzymały: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego), nawierzchnia,
- ul. Traugutta: wykonane wszystkie sieci: deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne (głównie rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego),
- ul. Księcia Józefa Poniatowskiego: wykonana jest kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, przebudowany wodociąg, zakończone jest układanie sieci i przyłączy gazu oraz sieci ciepłowniczej. Ułożona jest nawierzchnia, oświetlenie i roboty teletechniczne w trakcie realizacji, 
 ul. Jana Kilińskiego: wszystkie zaplanowane sieci są już ułożone, ułożona jest również docelowa nawierzchnia, 

Koszt inwestycji, wynikający z harmonogramu prac, to ponad 12 mln zł.  Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Z nowego zagospodarowania przestrzeni, bez podziału na jezdnię i chodniki, skorzystamy w kwietniu 2022.

ul. Pogodna i Architektów

Prace na ul. Pogodnej i ul. Architektów trwały od kwietnia do grudnia 2021r. Obejmowały wykonanie kanału deszczowego wraz z kompletnym jej uzbrojeniem oraz pozostałych sieci w zakresie koniecznym do budowy kanału deszczowego. Wprowadziliśmy elementy błękitno-zielonej infrastruktury, powstały miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną z kostki farmerskiej oraz  wyspy zieleni bioretencyjnej, nasadzono drzewa. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 2,2 mln zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków UE.

ul. Czyżewskiego

W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa, poprzez którą wody opadowe kierowane są do potoku Bohaterów Monte Cassino, biegnącego tuż pod deptakiem. Zmieniona została nawierzchnia, zainstalowaliśmy nowe oświetlenie LED, wprowadziliśmy elementy małej architektury i zieleni.

Koszt inwestycji to ok. 1 050 000,00 zł., z czego 550 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a pozostałą kwotę Sopot pozyskał z  dwóch programów dofinansowania unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

Konsultowaliśmy z mieszkańcami

Zmiana układu drogowego ul. 3 Maja

Mieszkańcy, w konsultacjach społecznych, zdecydowali o ostatecznym kształcie projektu przebudowy ulicy 3 Maja. Zgodnie z sugestią mieszkańców dokonano zmian w układzie drogowym – przybyły dwa ronda, zmodyfikowano przebieg dróg rowerowych, tak aby zachować jak najwięcej miejsc postojowych. Na prośbę mieszkańców zachowano postój taksówek w ciągu zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego. Sopot otrzyma dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na realizacje tej inwestycji. Projekt jest gotowy. Trwa procedowanie pozwolenia na budowę.

ul. Kolejowa

W lipcu br. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji, polegającej na rozszerzeniu funkcji ulicy Kolejowej o ciąg pieszo – jezdny. Wspólnie z mieszkańcami wypracowana została koncepcja, która zakłada przebudowę układu drogowego, oraz: przebudowę koryta zamkniętego Potoku Haffnera, przebudowę koryta zamkniętego Potoku Bohaterów Monte Cassino, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, a także nowe zagospodarowanie architektoniczne. W ramach prac planuje się także przebudowę ul. Podjazd na odcinku od Al. Niepodległości do skrzyżowania z Kolejową oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej w obrębie skrzyżowania Al. Niepodległości/Podjazd/Sikorskiego i wyniesienie tarczy tego skrzyżowania. Na dziś inwestycja posiada decyzję zezwalającą na jej wykonanie, co zależeć będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

Służba drogowa – remonty i przebudowy

 

Nasza Służba Drogowa zmodernizowała fragment ul. Zacisze.

W pierwszej połowie czerwca zakończyliśmy przebudowę chodnika na ulicy Rzemieślniczej wraz z asfaltowaniem ścieżki rowerowej. Utworzyliśmy tam zieleńce, przebudowaliśmy miejsca postojowe.

Poszerzyliśmy, o około 50 cm chodnika na ulicy Kolberga, na wysokości posesji nr 14. Wykonaliśmy tam nową konstrukcję, wymieniliśmy nawierzchnię. Przebudowa fragmentu chodnika miała związek z posadzeniem drzew w ciągu ulicy.

Na Brodwinie utworzyliśmy nowy deptak z płytek, wymieniliśmy na nowoczesne oprawy oświetlenia. Inicjatorami inwestycji byli mieszkańcy, którzy zgłosili, a następnie wygłosowali ją w Sopockim Budżecie Obywatelskim.

Prace prowadzone były od ul. Cieszyńskiego do pawilonów handlowych i obejmowały odcinek 350 m.

Przebudowaliśmy chodniki na ulicach: Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Zamenhoffa i fragment chodnika na ul. Haffnera.

Trwa remont parkingu przed sopockim pogotowiem. Tę inwestycję również realizujemy z Budżetu Obywatelskiego.

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.