Home Aktualności 2024 Do 10 lutego złóż deklarację za odpady
17.01.2024

Złóż deklarację za gospodarowanie odpadami

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Mieszkańcy mają na to czas do 10 lutego br. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście określa się na podstawie zużytej wody. Deklaracje należy dostarczyć do Działu Gospodarki Komunalnej ZDiZ w Sopocie, który mieści się w budynku Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 25-27, pok. 53.

Obowiązujące stawki:

1) dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 11,40 zł za 1 m3 zużytej wody;
2) dla nieruchomości świadczącej usługi hotelarskie (najem krótkoterminowy) oraz dla nieruchomości zamieszkałej, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,00 zł za 1 m3 zużytej wody;
3) rodziny wielodzietne (3 lub więcej dzieci) zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w części przewyższającej kwotę 50,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, mieszkańcy mają obowiązek segregacji śmieci. Jeśli tego nie robią, kwota opłat ulega znacznemu podwyższeniu.

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są pod poniższym linkiem:

https://zdiz.sopot.pl/formularze-deklaracji-i-akty-prawne

Każdy mieszkaniec samodzielnie nalicza opłatę wypełniając stosowną deklarację, na podstawie zużycia wody całej nieruchomości - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Dane zużycia wody należy podać w oparciu o otrzymane faktury od dostawcy wody lub można uzyskać je w AQUA-SOPOT Sp. z o.o. (kontakt: BOK 58 551 35 07).

Przypominamy, że obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa przede wszystkim na osobach mieszkających w domach jedno- i wielorodzinnych, małych wspólnotach mieszkaniowych. W przypadku osób mieszkających w mieszkaniach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych – obowiązek ten spada na władze spółdzielni, administratora wspólnoty lub jej zarząd.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy nie są zobowiązani do składania deklaracji zmieniającej o ile nie nastąpiła okoliczność wpływająca na wysokość opłaty, np. zwiększenie liczby pojemników koniecznych do obsługi ich biznesów czy ilości odbiorów odpadów. Przedsiębiorcy rozliczają się na podstawie ilości i wielkości posiadanych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 5 różnych frakcji, przy zadeklarowanej częstotliwości odbiorów zgodnej z obowiązującym regulaminem.

Dodatkowe informacje uzyskać można uzyskać: informacje oraz w Dziale Gospodarki Komunalnej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie (Sopot, ul. Kościuszki 25/27).

Deklarację można wysłać w sposób elektroniczny:

- za pośrednictwem platformy ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Deklaracja może być wypełniona w sposób elektroniczny w pliku .pdf, można też załączyć skan. W tym przypadku wymagany jest profil zaufany;
- za pośrednictwem poczty e-mail jako skan lub wypełniony plik .pdf, w tym przypadku wymagany jest podpis elektroniczny.

Należy pamiętać, że konieczne są podpisy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, więc nie w każdej sytuacji jest możliwość wysłania deklaracji zgodnie z powyższym.
W przypadku, np. gdy właścicielami nieruchomości jest małżeństwo posiadające wspólność ustawową, deklarację może podpisać jeden z małżonków.


Ważne! Termin składania deklaracji upływa 10 lutego 2024r.

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.