Home Aktualności 2024 Zakończenie prac na ul. Chodowieckiego
16.02.2024

Zakończenie prac na ul. Chodowieckiego

Po 120 dniach zakończyliśmy kompleksową przebudowę ulicy Chodowieckiego w Sopocie. Inwestycja realizowana była z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem przebudowy ul. Chodowieckiego w Sopocie, była budowa kanalizacji deszczowej i uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi. Dzięki jej realizacji udało nam się wprowadzić rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz poprawić warunki odpływu nadmiaru wód opadowych kanalizacją deszczową zlokalizowaną w obrębie ulicy Chodowieckiego. A to wszystko dzięki m.in. budowie zbiornika retencyjnego oraz ogrodu deszczowego.

W ramach inwestycji prócz przebudowy infrastruktury drogowej i modernizacji oświetlenia ulicznego, zbudowaliśmy rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego, co znacznie poprawi komunikację i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja w szczególności objęła:

 • przebudowę elementów pasa drogowego ul. Chodowieckiego od skrzyżowania z ul. Księżycową do ul. Malczewskiego;
 • budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Księżycowej do istniejącego kanału w ul. Malczewskiego;
 • wykonanie zbiornika retencyjnego (Vret = 90,0m3) w celu redukcji przepływów w projektowanej sieci kanalizacyjnej, a w szczególności na wylocie do docelowego odbiornika. Zbiornik będzie zlokalizowany w ciągu kanału głównego;
 • budowę przyłączy odprowadzających wody opadowe z wpustów ulicznych odwadniających pas drogowy ul. Chodowieckiego;
 • budowę przyłączy posesyjnych w obrębie pasa drogowego, odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych budynków wielorodzinnych;
 • wykonanie ogrodu deszczowego ujmującego i retencjonującego wody opadowe z części pasa drogowego;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę kanału technologicznego pod przyszły monitoring;
 • przebudowę uzbrojenia podziemnego kolidującą z projektowaną zabudową.

Chodowieckiego w liczbach:

 • 120 – tyle dni trwały prace
 • 164 m - długość przebudowywanej ulicy Chodowieckiego od ul. Malczewskiego do ul. Księżycowej
 • 90,0m3 – pojemność zbiornika retencyjnego
 • 6 latarni
 • 3 doświetlone przejścia dla pieszych
 • 9 głogów dwuszyjkowych.

Inwestycję zrealizowała, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, Firma Budowlano-Drogową MTM SA z Gdyni. Koszt prac zamknął się w kwocie 2 149 165,25 zł.

Inwestycja została realizowana w ramach Projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r., dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do  zmian  klimatu  wraz  zabezpieczeniem  i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.