Home Aktualności 2022

zjedź niżej WIĘCEJ
Ulica Kolejowa wkrótce stanie się woonerfem
02.08.2022
Ulica Kolejowa wkrótce stanie się woonerfem

Po sukcesie przebudowy ul. Parkowej i ulic do niej prowadzących, pora na budowę kolejnego woonerfu, czyli rewitalizację ul. Kolejowej. Kolejowa zmieni się w ciąg pieszo-jezdny, czyli woonerf. Oprócz przebudowy układu drogowego zaplanowane zostały: przebudowa koryta zamkniętego Potoku Haffnera, przebudowa koryta zamkniętego Potoku Bohaterów Monte Cassino, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

– Coraz lepsze urządzenie przestrzeni wspólnej kurortu to jeden z naszych priorytetów – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wychodzimy więc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy mniej czasu chcą spędzać w domu, częściej przebywać czy spotykać się ze znajomymi w mieście i oczekują, że będą mogli to robić w atrakcyjnych miejscach. Życie przenosi się do przestrzeni wspólnej, która przechodzi metamorfozy, by spełnić oczekiwania wszystkich użytkowników – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Podczas inwestycji przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej (749 m), powstaną nowe, podziemne zbiorniki retencyjne. Regulacja Potoku Bohaterów Monte Cassino będzie możliwa m.in. dzięki rozbiórce istniejącego koryta zamkniętego w betonowy kanał i ułożeniu nowego, o większej średnicy, wykonanego z żywic poliestrowych. Przebudowane koryta potoków, kanał deszczowy, system samooczyszczających wpustów przykrawężnikowych odprowadzających wody opadowe wprost do nowej kanalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w czasie nawalnych deszczy czy roztopów.

– W efekcie ul. Kolejowa stanie się przyjazną przestrzenią, otoczoną zielenią, kwiatami, ze stylowymi ławkami. To wszystko oświetlać będą ekologiczne latarnie, dające przyjemne, ciepłe światło – mówi Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. – Zaprojektowaliśmy przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Podjazd do skrzyżowania z ul. Marynarzy. Nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową, z eleganckiej kostki kamiennej. Projektowane elementy drogowe będą spełniały kryteria zagospodarowania typu „podwórcowego” (woonerf).
Pojawi się także zdrój uliczny (wodopojka), dekoracyjna zapora kolejowa oraz ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei (naprzeciw budynku MOPS).

Inwestycja poprawi dostęp do dworca Sopot Główny – znajdujący się w jego sąsiedztwie i będący dojazdem do niego układ drogowy zostanie przebudowany, a ruch uspokojony. Na ul. Podjazd chodniki przy przejściach dla pieszych będą miały płytki integracyjne dla osób niewidomych i niedowidzących. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Powstaną miejsca parkingowe, parking kiss and ride oraz parkingi rowerowe, w tym dwupoziomowe.

Zmieni się nie tylko ul. Kolejowa. Inwestycja obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy al. Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy. Przebudowana zostanie także ul. Podjazd na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kolejowej, infrastruktura podziemna, głównie skanalizowane koryto Potoku Bohaterów Monte Cassino, w obrębie skrzyżowania al. Niepodległości/Podjazd/Sikorskiego.

Prace zaplanowane są na 13 miesięcy. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia: 1.10.2022 – IV kwartał 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład.

8 sierpnia br. ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

 

Spacer dla mieszkańców

Aby przedstawić wszystkie planowane zmiany, zapraszamy mieszkańców na spotkanie i spacer po ul. Kolejowej, który odbędzie się 5 sierpnia. Spotykamy się o godz. 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14.
 

Projekt współfinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mat. przygotował ZDiZ oraz UMS

Zagrożenie pożarowe w lasach
28.07.2022
Zagrożenie pożarowe w lasach

Mimo obfitych deszczy w ostatnich dniach, ściółka w lasach wciąż jest mocno przesuszona i łatwo może ulec podpaleniu.

Słońce i brak opadów to idealna pogoda do wypoczynku, ale właśnie w takich warunkach najczęściej dochodzi do pożarów lasu.
Na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia!!! Większość pożarów w lasach, niestety powoduje człowiek.

Niedopałki papierosów, zapałki, grille, ogniska – nawet te, palone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora mogą być przyczyną pożaru lasu. A pożar w lesie rozprzestrzenia się błyskawicznie, szczególnie wtedy gdy wieje wiatr.

Dlatego apelujemy by wybierając się na spacer do lasu, zachowywać się odpowiedzialnie. 

Szybki remont Alei Niepodległości
25.07.2022
Szybki remont Alei Niepodległości
22.07.2022

Zakończyliśmy inwestycję „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja realizowana była od 2018 roku, w jej ramach wymieniliśmy w Sopocie 791 punktów świetlnych.

 

Przemeblowanie Placu Przyjaciół Sopotu
18.07.2022
Przemeblowanie Placu Przyjaciół Sopotu

 

Mieszkańcy Sopotu w budżecie obywatelskim zdecydowali, by zmienić wygląd Placu Przyjaciół Sopotu. Miasto przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, by wsłuchać się w głos mieszkańców i by ostateczny projekt był jak najlepszym kompromisem różnych stron i interesów: mieszkańców, gości, kuracjuszy i przedsiębiorców. Projekt przygotowało Konsorcjum firm Gzowski Architekci Sp. z o.o. oraz Restudio Jacaszek Architekci Sp. z o.o.

- Zagospodarowanie Placu Przyjaciół Sopotu czekają  zmiany – informuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Wypracowane rozwiązanie jest efektem szeregu konsultacji społecznych; od 2020 roku z projektem dwukrotnie mogli zapoznać się mieszkańcy Sopotu. Przyjęta wizja zagospodarowania odmieni plac znacznie zwiększając udział zieleni; w obrębie placu pojawią się nowe drzewa, zieleń pnąca, liczne kompozycje traw wysokich i krzewów, a także trawniki. Ponadto plac uzyska wspólny element porządkujący – pergolę, a także wiele elementów małej architektury wpisujących się swoją formą i kolorystyką w sopocki, uzdrowiskowy charakter. Przed Domem Zdrojowym pojawi się wielofunkcyjna przestrzeń dająca możliwość promowania wydarzeń kulturalnych oraz organizacji wystaw plenerowych – dodaje wiceprezydent.

Przygotowana i uzgodniona modernizacja zagospodarowania Placu Przyjaciół Sopotu ma na celu zwiększenie atrakcyjności najczęściej odwiedzanej przestrzeni publicznej w kurorcie.

Zgodnie z przyjętym założeniem modernizacja ma na celu zwiększenie powierzchni zieleni, a to z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na spełnienie wymagań dot. dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza czy natężenia hałasu w uzdrowisku. 

 

- Naszym zamierzeniem jest przeorganizowanie przestrzeni publicznej, tak, aby stworzyć kameralny charakter placu miejskiego z reprezentacyjną częścią otoczoną zielonymi enklawami, tak charakterystycznymi dla krajobrazu Sopotu, wyjaśnia Wojciech Ogint dyrektor ZDiZ. Zwiększenie powierzchni zieleni dokona się również poprzez wykreowanie trójwymiarowej roślinności, m.in. poprzez nasadzenie ozdobnych pnączy.

15 lipca ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Na oferty czekamy do 1 sierpnia br.

Zakres zamówienia obejmuje  zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez:
· Aranżacje zieleni w postaci nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw i roślin cebulowych a także pnączy oraz założenia  ogrodów deszczowych Wykonanie korekt utwardzeń w postaci usunięcia i uzupełnienia nawierzchni kamiennej. Obejmuje to również pielęgnację w okresie gwarancyjnym
· Montaż obiektów małej architektury takich jak  pergole, ławki, stojaki rowerowe, śmietniki, maszty, cięgna linowe pod roślinność pnącą, czy stalowe ruszta umożliwiające aranżację wystaw plenerowych
· Modernizację fontanny poprzez montaż podświetlonych dysz mgielnych i uzupełnienie szafy zasilania elektrycznego o aparaty modułowe
· Budowę infrastruktury technicznej- instalacje wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, automatyczny system nawadniający z układem sterowania i regulacji
· Przebudowę oświetlenia wraz ze stworzeniem dodatkowych elementów świetlnych
· Wykonanie korekt utwardzeń w postaci usunięcia i uzupełnienia nawierzchni kamiennej.

Warunki przetargu mówią, że inwestycja ma być zrealizowana do 15.06.2023r., z zastrzeżeniem, że wykonawca nie będzie mógł prowadzić robót w terenie w terminie 03.12.2022- 04.02.2023r. i będzie musiał zakończyć je do 01.06.2023r.

 

Link do postępowania przetargowego: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot/public/postepowanie?postepowanie=31119337

 

Weekendowe prace na Alei Niepodległości 22-24.07.2022
15.07.2022
Weekendowe prace na Alei Niepodległości 22-24.07.2022

W dniach 22.07 (godz. 17.30) – 24.07 (godz. 20.00) zaplanowaliśmy remont fragmentu Alei Niepodległości. Prace obejmują ponad 200-metrowy odcinek, od numeru 649 do 665. Remontowane będą oba pasy w kierunku Gdyni. Prace realizowane będą również nocą.

Prace będą wymagały całkowitego wyłączenia z ruchu remontowanego fragmentu. Zaplanowaliśmy objazdy, które poprawią płynność ruchu w czasie prowadzonych prac.

I tak, jadąc od strony Gdańska za stacją benzynową należy skręcić w prawo – w ulicę Kasztanową, nią zaś dojechać do ulicy Rzemieślniczej i ulicą Jana z Kolna wrócić na Aleję Niepodległości.

O objeździe informować będą znaki drogowe.

Zmianie ulegnie również trasa komunikacji miejskiej. Objazd poprowadzony będzie  ul. Kasztanową – Rzemieślniczą - Jana z Kolna – do Alei Niepodległości.

Wyznaczone zostaną dwa przystanki autobusowe, pierwszy przy ul. Kasztanowej na wysokości stacji paliw, drugi na ul. Rzemieślniczej - na wysokości siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa.

By ruch odbywał się w miarę możliwości płynnie, na czas zmienionej organizacji ruchu przez ul. Rzemieślniczą, wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się.

Prace przeprowadzi Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Za możliwe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zmian w ruchu, o których informować będą znaki.

Jeśli jest to możliwe, uprzejmie prosimy o poszukanie alternatywnych dróg dojazdu.

Otwieramy stołówki dla owadów
28.06.2022
Otwieramy stołówki dla owadów

Łąki kwietne to miejsca pełne życia, koloru i zapachu kwiatów. Na jednej łące można spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka pomaga ocalić zapomniane gatunki,  ale jest to przede wszystkim przystań i pożywienie dla dzikich zapylaczy. W przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają zapylaczom pożywne pyłki i nektar. Łąka daje też przestrzeń do życia i rozmnażania się, a zimą schronienie.

Zwiększenie zakresu prac na ul. 3 Maja
15.06.2022
Zwiększenie zakresu prac na ul. 3 Maja

 

W poniedziałek, 20 czerwca br. zamknięty zostaje kolejny odcinek przebudowywanej ulicy 3 Maja - od ulicy Jana Sobieskiego, do ulicy Władysława IV. 
Tym samym zamknięty będzie wjazd z ul. Jana Sobieskiego w ul. 3 Maja.
Zmiany obejmą również funkcjonowanie linii ZKM - 144 i 185.
W kierunku Rynku Non-Stop autobusy linii 144 w podstawowym wariancie trasy oraz autobusy linii 185 od przystanku Sopot PKP 02 do przystanku Jana z Kolna 02 będą kursować ul. Kościuszki, 3 Maja i Władysława IV. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://zkmgdynia.pl/komunikat/przebudowa-ul-3-maja-w-sopocie-zmiana-tras-linii/3#czytaj

Przypomnijmy,

Blisko 23 miliony złotych kosztować będzie kompleksowa przebudowa ulicy 3 Maja w Sopocie. 15,2 mln zł otrzymaliśmy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, zaś ponad 7 mln zł to wkład Gminy Miasta Sopotu. Pracami objęta jest ul. 3 Maja na całym przebiegu – 940 metrowy jej odcinek - z wyjątkiem skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Łącznie na wykonanie przebudowy całej drogi od ul. Grunwaldzkiej do Alei Niepodległości, przewidziano maksymalnie 370 dni od momentu podpisania umowy. Pierwszy etap powinien zakończyć się w III kwartale br.

W Sopocie sadzimy drzewa
14.06.2022
W Sopocie sadzimy drzewa

W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć - "Sekretne życie drzew" Peter Wholleben. Podobne rzeczy dzieją się w parkach, na skwerach ... drzewa to siła, moc, tlen, życie.
Dbamy o drzewa, dosadzamy w miejscach gdzie się nie przyjęły, "wypadły". Rozpoczęliśmy sadzenie 69 drzew: 15 lip, 12 olsz, 10 kasztanowców, 7 klonów, 5 jesionów...
📸JerzyBartkowski

Rozpoczęcie przebudowy ul. 3 Maja. Zmiany w organizacji ruchu
05.05.2022
Rozpoczęcie przebudowy ul. 3 Maja. Zmiany w organizacji ruchu

W poniedziałek, 9 maja br. we wczesnych godzinach porannych rozpoczynamy kompleksową przebudowę ulicy 3 Maja w Sopocie. Pierwszy etap prac obejmuje odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Dębowej, bez skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. W czasie prowadzenia prac, fragment ten będzie w całości wyłączony z ruchu. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się na początku września.

Na czas trwania pierwszego etapu przebudowy konieczna jest zmiana organizacji ruchu. Objazdy poprowadzone będą ulicami: T. Kościuszki, Chopina i Grunwaldzką. Ulice Okrzei i Karlikowska, na czas trwania prac, będą ulicami dwukierunkowymi, bez możliwości wjazdu w ul. 3 Maja. Na tych ulicach zostały wydzielone strefy bezpieczeństwa, na których nie będzie można parkować. Informują o tym znaki.

Przebudowa ulicy 3 Maja w Sopocie potrwa 13 miesięcy i podzielona jest na dwa etapy. Całość inwestycji powinna zakończyć się 4 maja 2023 r. Inwestycja współfinansowana jest z rządowego funduszu „Polski Ład”, co wiąże się z obwarowaniami dotyczącymi m.in. terminów realizacji, których niespełnienie spowodowałoby cofnięcie przyznanych środków. Koszt inwestycji to blisko 23 mln zł, z czego 15,2 mln zł pochodzi z Polskiego Ładu.

Aby zrealizować tak szeroki zakres planowanych prac: przebudowa sieci i instalacji podziemnych, budowa 6 zbiorników retencyjnych, zmiana geometrii drogi poprzez budowę 3 rond i wydzielonych dróg rowerowych oraz zagospodarowanie terenu, potrzeba ponad 12 miesięcy. Niezależnie od terminu rozpoczęcia, nie da się uniknąć realizacji tej inwestycji w czasie wakacyjnym.

Umowa na przebudowę ul. 3 Maja podpisana
29.04.2022
Umowa na przebudowę ul. 3 Maja podpisana

Tuż przed urodzinami ulicy 3 Maja miasto przygotowało dla mieszkańców prezent - przebudowę ulicy. Decyzję o kształcie przebudowy poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, wizje w terenie i ankieta. Wspólnie wypracowany projekt otrzymał dofinansowanie, pozwolenie na budowę jest już prawomocne, a w postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy wykonawcę, Firmę Budowlano – Drogową MTM S.A.. Dziś w obecności wiceprezydenta Sopotu Marcina Skwierawskiego, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, Wojciech Ogint oraz Marek Ignatowski prezes MTM S.A. podpisali umowę na przebudowę tej ważnej dla sopocian ulicy.

Blisko 23 miliony złotych kosztować będzie kompleksowa przebudowa ulicy 3 Maja w Sopocie. 15,2 mln zł otrzymaliśmy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, zaś ponad 7 mln zł to wkład Gminy Miasta Sopotu. Pracami będzie objęta ul. 3 Maja na całym przebiegu – 940 metrowy jej odcinek - z wyjątkiem skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Łącznie na wykonanie przebudowy całej drogi od ul. Grunwaldzkiej do Alei Niepodległości, przewidziano maksymalnie 370 dni od momentu podpisania umowy.

- Przebudowa ulicy 3 Maja oznacza przede wszystkim poprawę standardu i bezpieczeństwa ruchu tej wysłużonej już drogi. Szczególnie istotne jest tu wprowadzenie infrastruktury rowerowej w postaci pasów rowerowych, której do tej pory brakowało w relacjach pomiędzy górnym a dolnym Sopotem – komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Sygnalizacja świetlna zastąpiona zostanie rondami, co z jednej strony spowolni ruch, a z drugiej poprawi jego płynność. Wprowadzona zostanie nowa zieleń i drzewa. A to wszystko, dzięki przemyślanemu rozplanowaniu, odbędzie się przy zachowaniu maksymalnej możliwej liczby miejsc postojowych – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Planowana przebudowa ul. 3 Maja obejmie całą infrastrukturę podziemną w tym m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej i budowę zbiorników retencyjnych. Przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, droga rowerowa, miejsca parkingowe, oświetlenie i wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni.

Nawierzchnia asfaltowa dróg rowerowych będzie posiadała kolor czerwony. Chodniki zostaną poszerzone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Również zatoki autobusowe wyposażone będą w krawężniki peronowe, które poprawią komfort  i bezpieczeństwo wsiadania i wysiadania z pojazdów. Jedną z największych zmian zaproponowanych w realizowanej inwestycji, będzie budowa 3 rond na skrzyżowaniach ul. 3 Maja z ulicami: Kościuszki, Władysława IV i Sobieskiego.

- Uspokoją one ruch i znacząco wpłyną na bezpieczeństwo pieszych – zauważa Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. - Kwestie bezpieczeństwa były kluczowe, również w przypadku projektowania rozwiązań z zakresu kanalizacji deszczowej. Dostosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych jest absolutna koniecznością. Dlatego zaprojektowaliśmy aż 6 zbiorników retencyjnych, które będą miały za zadanie ochronę przed zalaniem sporego fragmentu Sopotu – dodaje Wojciech Ogint.

Udostępnienie wykonawcy placu budowy nastąpi w poniedziałek, 9 maja. Od tego dnia wprowadzona zostanie zmieniona organizacja ruchu. Inwestycję podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje ul. 3 Maja od ul. Grunwaldzkiej (bez skrzyżowania) do ul. Dębowej. Prace na tym odcinku mają zakończyć się w III kwartale br. Następnie remontowany będzie fragment do Alei Niepodległości. Zgodnie z zapisami umowy prace powinny zakończyć się 4 maja 2023 r.

W przyszłym tygodniu prześlemy Państwu projekt organizacji ruchu na I etap inwestycji, wraz z mapami objazdu i informacją o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta.

Otwieramy woonerf
13.06.2022
Otwieramy woonerf

Woonerf - czyli ulica do mieszkania, w kwartale ulic: Parkowa, Kordeckiego, Chopina, Traugutta została oficjalnie oddana do użytkowania. Uroczystości towarzyszyła barwna parada ze szczudlarzami zdolnymi tancerkami MDK. Uroczystość zakończył festyn w ogrodach Muzeum Sopotu. 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.