Home Aktualności 2021

zjedź niżej WIĘCEJ
Tunel pod Al. Niepodległości – bezpieczny i dostosowany do osób z niepełnosprawnościami
11.05.2021
Tunel pod Al. Niepodległości – bezpieczny i dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

Mieszkańcy zdecydowali, Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie wykonał. Wygłosowana w Budżecie Obywatelskim inwestycja obejmująca gruntowną przebudowę przejścia podziemnego pod Aleją Niepodległości wraz z wbudowaniem wind, została ukończona i oddana do użytku.

Możemy już w pełni korzystać z wyremontowanego przejścia podziemnego pod Aleją Niepodległości w Sopocie, również z wind. To kolejna inwestycja w kurorcie, która przyczyni się do poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, rodzicom z małymi dziećmi i wózkami.

Przejście prócz funkcji użytkowej zyskało również estetycznie. Miejsce szpecącego graffiti, zajęły eleganckie, białe, szkliwione i mrozoodporne płytki gresowe. By poprawić bezpieczeństwo osób korzystających, zamontowaliśmy kamery monitoringu. Mamy nadzieję, że odstraszy to chuliganów, którzy niszczą elewacje, tunele czy obiekty bohomazami.

W tunelu zamontowaliśmy również czternaście ledowych punktów świetlnych.

Zmieniliśmy również nawierzchnię, która została wykonana z płyt granitowych. By ułatwić poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym w ciągu tunelu umieściliśmy płytki z wypustkami typu „brajl”, fachowo nazywane płytki integracyjne.

Wybudowaliśmy dwa szyby windowe, zamontowaliśmy w nich bezpieczne windy, przebudowaliśmy schody, wymieniliśmy poręcze i balustrady.

By zabezpieczyć tunel przed zalaniem w czasie nagłych i intensywnych opadów deszczu, wybudowaliśmy przepompownie kanalizacji.

Inwestycja zamknęła się w kwocie  2 100 tys. zł brutto, wykonawcą była firma MTM S.A. z Gdyni.

- Przebudowa przejścia podziemnego poprawiła  bezpieczeństwo ruchu użytkowników, jego walory estetyczne i użytkowe,  ale przede wszystkim w sposób kompleksowy rozwiązała problemy związane z poruszaniem się osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż dwóch wind. Pozwoli to na swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, przewiezienie wózka dziecięcego czy roweru – komentuje wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski.

 

 

 

Remont kwartału ulic: Mickiewicza, Andersa, Abrahama i Paderewskiego
12.05.2021
Remont kwartału ulic: Mickiewicza, Andersa, Abrahama i Paderewskiego

 

W piątek, 14 maja rozpoczynamy przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach Abrahama, Andersa, Mickiewicza i Paderewskiego w Sopocie. Z uwagi na szeroki zakres prac obejmujących całą szerokość pasa drogowego, inwestycja podzielona została na etapy. Każdy z etapów wiązać się będzie ze zmianami w zakresie organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu dla pierwszego etapu obejmie:
- wyłączenie z ruchu ul. Abrahama (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mickiewicza)
- wyłączenie z ruchu ul. Paderewskiego (na odcinku od ul. Abrahama do budynków nr 14 i 15)
- ul. Prusa będzie dwukierunkowa z zakazem zatrzymywania
- ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Abrahama do ul. Prusa) będzie dwukierunkowa z zakazem zatrzymywania
- przeniesienie przystanku z ul. Mickiewicza na ul. Prusa
- przeniesienie przystanku na ul. Abrahama, ok. 200 m w stronę ul. Armii Krajowej

Kompleksowy remont

Rozpoczynamy kompleksowy remont kwartału ulic między ulicami: Mickiewicza, Andersa i Abrahama. Projekt remontu kameralnych uliczek w górnym Sopocie został przygotowany z dbałością o charakter tego wyjątkowego miejsca.

- Prace zakładają przebudowę kanalizacji deszczowej, stworzenie retencji kanałowej, nowe nasadzenia drzew i uzupełnienie szpalerów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

- Zaplanowaliśmy również założenie oczka wodnego w okolicy ul. Abrahama 3, w miejscu położonym w wykształconej naturalnie dolinie „starego” koryta Potoku Bohaterów Monte Cassino (dawniej zwany Wiejskim), do którego spływały odwodnienia z drenaży i wody infiltracyjne z terenów przyległych. Zostanie tam nasadzona roślinność bioretencyjna mająca za zadanie zatrzymać część wód opadowych, podczyścić je i „oddać” do gruntu, co wpłynie pozytywnie na stan wód gruntowych i podziemnych – dodaje Dagmara Kania-Płochacka, kierownik działu kanalizacji deszczowej ZDiZ.

Zachowany zostanie drzewostan ulic, w niektórych miejscach szpalery zostaną uzupełnione. Nowe nasadzenia będą wykonane w geokompozytach magazynujących wodę wokół brył korzeniowych, co pozwoli na zmagazynowanie wód opadowych do późniejszego ich wykorzystania przez drzewa i krzewy, szczególnie w okresie bezdeszczowym.

Część zretencjonowanych wód opadowych będzie także wykorzystywana do podlewania miejskiej zieleni zlokalizowanej na skwerze u zbiegu ulic Abrahama i Żeromskiego. W tym celu zostanie wykonany punkt czerpalny, zasilający instalację nawadniającą zieleń. Analogiczne rozwiązanie zostało wdrożone w 2019r. przy odkryciu odcinka Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego – wykonano tam instalację nawadniającą okoliczną zieleń wodami z potoku. Większość polskich miast zauważa, że wody opadowe to potencjał, który powinien być wykorzystany w jak najbardziej racjonalny sposób. Cel ten realizowany jest coraz częściej poprzez wprowadzanie rozwiązań ekologicznych, czyli tworzenie małej retencji, wykorzystanie tych wód do celów gospodarczych, stwarzanie warunków do większej infiltracji wód do gruntu, przez co także zostaje zmniejszony ich spływ powierzchniowy i odciążone zostają systemy kanalizacji deszczowej. Jest to metoda „małych kroków”, zmierzająca do zwiększenia odporności terenów miejskich na postępujące zmiany klimatyczne. Tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury przyniesie miastu i mieszkańcom wymierne korzyści. Działania te pomogą ograniczyć podtopienia na danym terenie, pozwolą zredukować ilość spłukiwanych zanieczyszczeń, poprawią mikroklimat, wzbogacą przestrzeń miejską, przez co uczynią ją bardziej przyjazną dla mieszkańców. Efekty tych działań przyczynią się do poprawy jakości życia w całym mieście.

Koszt prac powinien zamknąć się w kwocie 13 mln 153 tys. zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z POIiŚ (5,6 mln zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,3 mln zł.
Prace rozpoczynają się 14 maja 2021 i potrwają do 31 marca 2022 roku.
Nadzór nad inwestycją prowadzi Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ. 

Zakres remontu

Inwestycja łączyć będzie kilka branż i elementów. Swoim zakresem obejmie m.in.:

·     przebudowę układu drogowego ulic: Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego oraz Antoniego Abrahama i Gen. Władysława Andersa,
·     budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza,
·     przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego,
·     budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Abrahama do ul. Andersa,
·     budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego,
·     przebudowę sieci odwodnieniowej terenu pomiędzy ul. Abrahama i Andersa,
·     nowe latarnie w ciągu remontowanych ulic,
·     przygotowanie infrastruktury dla potrzeb miejskiego monitoringu,
·     nasadzenia nowej zieleni,
·     wykorzystanie zretencjonowanych wód opadowych do podlewania zieleni miejskiej.

Metryczka UE:

Inwestycja dofinansowana jest z funduszy unijnych, w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” – Umowa Nr POIS.02.01.00.0022/16-00 z dnia 24.04.2017r., dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo - cięcia sanitarne suchych drzew
18.06.2021
W trosce o bezpieczeństwo - cięcia sanitarne suchych drzew

 

Sopockie Lasy Komunalne są idealnym miejscem do spacerów, aktywnego spędzania wolnego czasu, wyciszenia. W trosce o bezpieczeństwo osób, coraz liczniej odwiedzających nasze lasy, od jutra, 19 maja rozpoczynamy cięcia sanitarne suchych, połamanych i zamierających drzew. Wycinki odbywać się będą w godzinach 6.00 – 14.00  w okolicach szlaków turystycznych i uczęszczanych ścieżek. Rozpoczynamy od Brodwina, lasów wokół ulicy Kolberga. O konkretnych miejscach i rejonach wycinki, informować będą dedykowane tablice informacyjne.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach prac naszej ekipy.

Część wyciętych pni pozostawimy w lesie. Jest to celowy zabieg, by tworzyć naturalne zapory, zatrzymujące wodę. Tym samym dajemy drzewom drugie życie. W ich towarzystwie lepiej się żyje różnym zwierzętom, a młode, rosnące drzewa mają więcej światła i optymalną wilgotność. Słońce zaś lepiej dogrzewa dno lasu. Pozostały pień zasiedlają różne owady i grzyby. Drzewo takie staje się spiżarnią dla ptaków, np. dzięciołów, kowalików, czy sikor.

W naszych warunkach klimatycznych całkowity rozkład drewna trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.

- Mamy świadomość, że trwa okres lęgowy. Dlatego będziemy działać ostrożnie przy drzewach dziuplastych lub z gniazdami. Jeśli warunki na to pozwolą, takie drzewo pozostawimy do naturalnego rozpadu. Jeśli nie będzie to możliwe, wytniemy je po zakończeniu się okresu lęgowego – informuje Monika Sawicka, kierownik działu Zieleni ZDiZ Sopot.

W trosce o środowisko: zakładamy kolejne łąki kwietne, nie wszędzie ścinamy trawę
26.05.2021
W trosce o środowisko: zakładamy kolejne łąki kwietne, nie wszędzie ścinamy trawę

 

Od minionego roku w przestrzeni miasta możemy zaobserwować nowe widoki – wysoką trawę, pachnące i wielobarwne kwiaty, miododajne pszczoły i kolorowe motyle. A wszystko to dzięki ograniczeniu koszenia trawników i nowym łąkom kwietnym. Powierzchnię łąk kwietnych w kurorcie powiększyliśmy trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

- Wysokie trawy i kwietne łąki to także bioróżnorodność. Po wykiełkowaniu i rozwoju roślin możemy przez całe lato cieszyć oczy kwietną łąką, czy niekoszonym trawnikiem – komentuje wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. -  Łąki i trawniki w centrach miast zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają oszczędzić nasz czas, energię i ucieszy całą gamę drobnych i większych zwierząt, owadów, dla których będą oazą pokarmu, schronienia i miejscem życia – dodaje wiceprezydent.

Nie od dziś wiadomo, że trawnik w mieście pełni ważniejsze funkcje niż tylko estetyczne. Naturalna trawa utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi, obniża temperaturę powietrza, produkuje tlen i pochłaniania dwutlenek węgla.
Pamiętamy o tym, że trawy i drzewa to nasi najwięksi sojusznicy w walce o klimat i przetrwanie.

W tym sezonie ograniczamy koszenie trawy do niezbędnego minimum, w 23 miejscach w Sopocie:

 1. Polanka wzdłuż ulicy Haffnera (przy skrzyżowaniu z Al Niepodległości) -  część trawnika
  2. Polanka wzdłuż ulicy Haffnera (przy skrzyżowaniu z Al Sępią) część trawnika
  3. Trawnik przy stawie Reja od strony dojazdu do banku
  4. Teren przy ul Bitwy pod Płowcami na wysokości Zdroju Św. Wojciecha
  5. Otoczenie parkingu pomiędzy ulicami Reja i Armii Krajowej
  6. Skarpa przy ulicy Armii Krajowej na wysokości ulicy Leśnej
  7. Skarpa przy Al. Niepodległości pomiędzy Haffnera i Zamkową Górą
  8. Teren przy skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiego i Obodrzyców
  9. Skarpy przy ciągu pieszo rowerowym pomiędzy ulicami Polną i 3go Maja
  10. Trawniki przy ulicy 23 Marca za pętlą autobusową
  11. Skarpa przy ulicy Jana z Kolna
  12. ul. Kolberga/ Malczewskiego
  13. Plac Rybaków
  14. Lasek Karlikowski
  15. Zieleniec przy Morskim Oku
  16. Skwer przy ulicy Obodrzyców
  17. Aleja Niepodległości/Wejherowska - zjazd
  18. ul. Bitwy Pod Płowcami – vis a vis gazowni
  19. ul. Bitwy pod Płowcami od ronda Hestii w stronę Gdańska
  20. ul. Żeromskiego
  21. Aleja Niepodległości od Gdańska do Smolnej
  22. ul. Kasztanowa na wysokości KFC
  23. ul. 1-go Maja przy parkingu UG

W tym roku łąki kwietne w Sopocie zajmują ponad 3 tysiące m² Największa, bo zajmująca blisko 1000 m², znajduje się przy Alei Niepodległości, jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni, a chodnikiem – informuje Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. - Najpierw posadziliśmy tam lipy, następnie została rozścielona ziemia żyzna i wysiano nasiona łąki kwietnej. Nasiona to specjalna mieszanka ok. 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich, m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, pięciornik, lepnica, dziewanna i wiele innych.

Drugim kwietnym miejscem jest trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. Haffnera.
Ta łąka zajmuje łącznie ok. 200 m² i wybrano tu inną metodę uprawy, tzn. roczny trawnik został przekopany mechanicznie, darń wygrabiono - i w tak przygotowany teren wysiano nasiona mieszanki łąki kwietnej.

Tworzone są 3 nowe łąki kwietne, gdzie wysiane są już kwiaty:

· Aleja Niepodległości pas zieleni z lipami za stacją Shell - 800 m²
· ul. Wejherowska skarpa za wiaduktem oraz trawniki wzdłuż torów - 600 m²
· Park Północny przy placu zabaw - 500 m²

Zmieniamy garderobę w mieście – z wiosennej na letnią
10.06.2021
Zmieniamy garderobę w mieście – z wiosennej na letnią

Słońce już opala na brązowo, temperatury wakacyjne – to najwyższy czas na zmianę garderoby, z kolorowej wiosennej na bardziej barwną, letnią.
Od kilku dni w różnych punktach miasta, na zieleńcach, skwerach, w parkach sadzimy letnie kwiaty. W tym roku przygotowaliśmy 16 tysięcy sadzonek m.in.: petunii, szałwii, begonii, dalii, verbeny, gaury czy fuksji.

Czerwone, białe, różowe, żółte i filetowe kwiaty pojawią się:

- ponad 3,5 tys. sadzonek m.in. dalii, verbeny, begonii i ozdobnych traw przy Urzędzie Miasta;
- 500 sztuk szałwii i gaury białej w Parku Herbstów;
- 1830 sadzonek celozji, dali, stokrotek afrykańskich, verbeny, kosmosy  - nasadzimy na zieleńcach w okolicy Algi (Plac Przyjaciół Sopotu);
- 740 sztuk szałwii, dalii i canny  (zwanej paciorecznikiem) zachwycać będzie odwiedzających Park Północny;
- blisko 4 tysiące sadzonek: begonii, fuksji i cinerari maritima sadzimy na rabatach Parku Północnego;
- również begonie, fukcje, verbeny i coleusy (2200 sztuk) ozdobią rabaty wokół Centrum Konferencyjnego Sheraton;
- w Parku Północnym zaś 5200 sadzonek szałwii, białej gaury, kosmosy, dali10, verbeny – eksplozją barw ubogacą rabaty Parku Południowego.

- Posadzenie kwiatów do gruntu i ich późniejsza pielęgnacja to ostatni etap prac związanych z nasadzeniami – wyjaśnia Monika Sawicka - Menkina, kierownik Działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ - Poprzedza je wnikliwa analiza przestrzeni do obsadzenia, gatunków lubiących światło lub cień, kompozycji – w jakim otoczeniu rośliny najlepiej rosną. Najpiękniej wyglądają rabaty kwiatowe skomponowane z wielu gatunków roślin rosnących razem na niedużej powierzchni. Takie tworzymy w mieście, by oszałamiały swoim wyglądem, barwą, zapachami. Kwiaty rabatowe, szczególnie te letnie, to uczta dla wszystkich zmysłów – dodaje Monika Sawicka.

Nowe, ekologiczne i stylowe lampy w Sopocie
21.06.2021
Nowe, ekologiczne i stylowe lampy w Sopocie

 

Wymianę 152 punktów świetlnych, obejmuje drugi etap „Modernizacji oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”. W minionym tygodniu przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, prace toczą się już w Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich i na ulicy Chopina.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych. Nasz wykonawca, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego – Konsorcjum spółek: El Professional i Amel – przystąpili już do ostatniego etapu czyli robót budowlanych. Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.

W ramach przedsięwzięcia wymieniamy 152 punkty świetlne, zależnie od lokalizacji są to słupy parkowe stylowe, parkowe wysokie z oprawą oraz  oświetlenie współczesne stylizowane na zabytkowe lampy. Zmodernizowane oświetlenie to energooszczędne oświetlenie LED.

W ramach realizacji II etapu tej inwestycji, wymienimy latarnie w ciągu następujących ulic:
- Bohaterów Monte Cassino,
- Bema,
- Sobieskiego,
- Pułaskiego,
- Fiszera,
- Chopina,
- Grunwaldzka,
- Ogrodowa,
- Piastów,
- Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

 - Zmodernizowane lampy zyskają nowoczesne oświetlenie LED, poprawią estetykę kurortu, przede wszystkim zaś poprawią bezpieczeństwo i znacznie zmniejszą koszty zużycia energii. – informuje Tomasz Kamiński, zastępca dyrektora ZDiZ w Sopocie - Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, a  jego realizacja zakończy się w roku 2022.

Koszt prac to blisko 3,3 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy,

W pierwszym etapie wymieniliśmy 166 punktów świetlnych, na ulicach:
•   ul. Emilii Plater,
•   ul. Na Wydmach,
•   ul. Bitwy pod Płowcami,
•   ul. Grunwaldzką (odcinek od ul. Na Wydmach do ul.3 Maja),
•   ul. Dąbrowskiego,
•   ul. Mieszka I,
•   ul. Chrobrego,
•   ul. Kazimierza Wielkiego,
•   ul. Książąt Pomorskich,
•   ul. Karlikowską,
•   ul. Okrzei,
•   ul. Sobieskiego (odcinek od ul.3 Maja do ul. Chopina),
•   oraz część ulicy Haffnera (odcinek od ul Budzysza do BMC)

Świątynia Dobrego Burmistrza odzyska dawną świetność
19.07.2021
Świątynia Dobrego Burmistrza odzyska dawną świetność

 

Kollath Tempel - Świątynia Dobrego Burmistrza znajdująca się na terenie parku Północnego zostanie odbudowana. Na stronie zamówień publicznych ZDiZ właśnie pojawiło się zaproszenie składania ofert na odbudowę tej uroczej altany. 

Przed przyszłym wykonawcą postawiliśmy zadanie:
-  posadowienie na istniejącym fundamencie kamiennym słupów zewnętrznych oraz słupa centralnego posadowionego na fundamencie żelbetowym,
- wykonanie dachu w formie  krokwiowo – płatwiowej pokrytego spatynowaną blachą miedzianą,
- wykonanie i montaż ławek drewnianych,
- montaż tablicy informacyjnej posadowionej w gruncie.

 - Drewniana altana była miejscem spotkań na granicy Sopotu i Gdyni. Od 1908 r. stała przy potoku Swelina. Oparła się obu wojnom światowym, ale w latach 50. ubiegłego wieku została podpalona, a później rozebrana. Altanka zwana też "Kollath Tempel", została wybudowana dla upamiętnienia drugiego burmistrza Sopotu Johannesa Kollatha, który zmarł nagle w 1908 r. – informuje na swoich stronach Muzeum Sopotu.

Według naszych obliczeń wykonawca będzie potrzebował ok. 4 miesięcy na wykonanie prac.
Oferty można składać do 2 sierpnia br. do godz. 11.00

Piękne, naturalne, pożyteczne – łąki kwietne w Sopocie
28.07.2021
Piękne, naturalne, pożyteczne – łąki kwietne w Sopocie

 

Łąka kwietna zamiast trawnika? Zdecydowanie tak, m.in. by rozluźnić kompozycje o ciekawy element swobody, nadający lekkość przestrzeni miasta. Łąki kwietne zachwycają kolorami i różnorodnością faktury roślin. Mogą służyć do aromaterapii, jeśli posługujemy się roślinami, które wydzielają przyjemne zapachy; zatrzymują wilgoć w glebie, są miejscem do życia i schronienia dla drobnych i większych zwierząt i owadów. Są też cennym źródłem ich pożywienia.

W tym roku łąki kwietne w Sopocie zajmują ponad 3 tysiące m². Największa, bo zajmująca blisko 1000 m², znajduje się przy Alei Niepodległości, jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni, a chodnikiem. Wysialiśmy tam mieszankę blisko 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich. Pożywieniem dla pszczół i owadów są tam m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, pięciornik, lepnica, dziewanna i wiele, wiele innych.
Drugim kwietnym miejscem jest trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. Haffnera. Łąka zajmuje 200 m² i rosną na niej m.in. dziewanna, wielosił błękitny, wieczornik damski, złocień trójbarwny, właściwy i polny; cykoria podróżnik, pięciorniki.

Kolejna łąka kwietna znajduje się na Alei Niepodległości, jako pas rozdziału jezdni na wjeździe do Sopotu, od strony Gdyni. Łąka zajmuje 800 m² i rosną na niej m.in.   ślazówka, dziurawiec zwyczajny, zachyłek dwubarwny, chaber bławatek, nagietek lekarski, len wielokwiatowy i zwyczajny; maki polne. Właśnie poddaliśmy ją zabiegom pielęgnacyjnym, usunęliśmy wyrastające chwasty, które zacieniały rosnące rośliny, podkosiliśmy trawę, by mogła cieszyć oko kierowców wjeżdżających do kurortu.

Czwarta łąką kwietna usytuowana jest przy ul. Wejherowskiej, na skarpie za wiaduktem. Porasta również trawniki wzdłuż torów - 600 m². Tam również znajdziemy m.in. chabry, krwawnik pospolity, koniczynę krwistoczerwoną, dzierotkę, zachyłek dwubarwny, łubin żółty i trwały, krwawnicę pospolitą, maciejkę czy rumianek.

W parku Północnym przy placu zabaw obsialiśmy ok. 500 m² łąki kwietnej, na której rosną i cieszą oczy: maciejka, rumianki, chabry, gipsówka wytworna, ostróżka polna, koniczyna krwistoczerwona, mak polny, facelia błękitna, nawłoć kanadyjska, niezapominajka alpejska.

W tym roku wszystkie łąki kwietne w Sopocie, wzbogaciliśmy mieszankami roślin dziko rosnących. Wśród wysianych nasion były m.in. krwawnica pospolita, firletka poszarpana, krwawnik pospolity dziki, pięciornik srebrnolistny, stokrotka pospolita dzika, szczaw krwisty,  złocień właściwy. Na każdej z nich wysialiśmy mieszankę nasion ponad 40 kwiatów i roślin.

Powierzchnię łąk kwietnych w kurorcie powiększyliśmy trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

 

 

 

 

Nowe linarium atrakcją dla najmłodszych sopocian
25.08.2021
Nowe linarium atrakcją dla najmłodszych sopocian

Na terenie placu zabaw przy Alei Niepodległości 692 zamontowaliśmy kolejne urządzenie wspinaczkowe, linarium. Prócz niego wykonana została bezpieczna nawierzchnia, odtworzone zostały trawnikiPrócz niego wykonana została bezpieczna nawierzchnia, odtworzone zostały trawniki.
Urządzenie o wymiarach w podstawie 587 x 587 cm i wysokości 450 cm, dedykowane jest dzieciom w wieku 3-12 lat.
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 33 417,13 zł.

Plac zabaw
Kącik dla maluchów znajdujący się na terenie placu zabaw wyposażony jest w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, zostaw sprawnościowy dla maluchów.
Dla nieco starszych dzieci jest urządzenia wspinaczkowe: Oxygen i Afrodyta oraz huśtawki.

- W planach mamy dalsze rozbudowanie placu, o kolejne urządzenie – wyjaśnia Monika Sawicka, kierownik działu Zieleni i Lasów Komunalnych ZDiZ w Sopocie.  

 

 

Poprawiamy bezpieczeństwo w mieście
17.09.2021
Poprawiamy bezpieczeństwo w mieście

Wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, doświetlone przejścia, progi zwalniające, strefy ograniczenia prędkości i radarowe wyświetlacze prędkości – m.in. takie działania, które podejmujemy by poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Właśnie zamontowaliśmy trzy kolejne urządzenia mierzące i wyświetlające prędkość, z jaką poruszają się samochody. Kierowcy na ulicach: 23 Marca, Haffnera i Sobieskiego już nie będą mogli się tłumaczyć, że nie zauważyli przekroczenia prędkości – smutna, czerwona buźka z informacją „Zwolnij”, mamy nadzieję, studzić będzie zapał do szybkiej, a tym samym, niebezpiecznej jazdy. W mieście mamy 18 takich urządzeń.

- W ostatnich dniach, przy przejściach dla pieszych, pojawiły się wymalowane ostrzeżenia „Odłóż telefon i żyj”. Umieściliśmy je głównie w okolicach placówek edukacyjnych w kurorcie. Bo bezpieczeństwo użytkowników dróg nie zależy wyłącznie od kierowców. Równie istotne jest zachowanie pieszych – informuje Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu.

Budując lub remontując drogi w mieście, doświetlamy przejścia dla pieszych. W ostatnich latach kilkadziesiąt przejść zyskało dedykowane oświetlenie.
Przebudowując lub remontując drogi staramy się przygotowywać takie wytyczne dla projektantów, by newralgiczne skrzyżowania lub przejścia dla pieszych budować wyniesione. Tak jest m.in. na wyremontowanej ulicy Armii Krajowej gdzie wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania z ulicami Reja i Wybickiego oraz wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Kochanowskiego.

 - Sopot objęty jest strefą ograniczonej prędkości, co oznacza, że na blisko 90% ulic w mieście obowiązuje Tempo-30. Wyjątki stanowią: Aleja Niepodległości, którą maksymalnie można jechać 50 km/h, oraz ulica Malczewskiego - 40 km/h. W  oznaczonych miejscach w Sopocie prędkość jest jeszcze mniejsza, bo 20 km/h. Warto o tym pamiętać bo nasze działania nie przyniosą żadnych efektów, jeśli zabraknie rozsądku i szacunku dla przepisów wśród kierowców – dodaje dyrektor Wojciech Ogint. 

 - Budujemy ronda, które uspokajają ruch. Mamy ich w mieście 13. Bierzemy pod uwagę budowę kolejnych 3, tego typu skrzyżowań – na ulicy 3 Maja. Jedno rondo zaproponowaliśmy my, jako wytyczne do projektu, o dwa kolejne upomnieli się mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych tej inwestycji. Ostateczny kształt poznamy po zakończeniu konsultacji – dodaje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

 

Ekologiczny Sopot. Tworzymy ogród deszczowy
11.10.2021
Ekologiczny Sopot. Tworzymy ogród deszczowy

 

Warsztaty edukacyjne promujące idee ogrodów deszczowych, realizacja ogrodu o powierzchni 200 m², 1280 roślin, montaż ławek parkowych i tablic edukacyjnych - to wszystko w ramach tworzenia ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie (ul. Armii Krajowej 50-54, Sopot).

Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych czyli zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie.
Do piątku, 15 października czekamy na oferty w przetargu na wykonawcę tej inwestycji.

W jej ramach zakładamy:
· wykonanie dwóch płytkich niecek wzdłuż budynku, do których zostanie doprowadzona woda z istniejących rur spustowych przy elewacji i odprowadzony nadmiar do istniejącej  kanalizacji deszczowej,
· wykonanie instalacji doprowadzającej wodę z rur spustowych bazująca na spływie powierzchniowym, kanałach odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu z chodnikiem, analogii do drenażu francuskiego dla pozostałej trasy z wylotem do niecki,
· przełączenie rur spustowych do powierzchniowego odwodnienia,
· podłączenie i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę w postaci beczek, z bezobsługowym napełnianiem i przelewem nadmiarowych oraz możliwością pobierania wody grawitacyjnie poprzez kranik u dołu beczki,
· wykonanie nasadzeń w nieckach, które wraz z odpowiednim podłożem zagospodarują część wody przepływającej, tworząc samopodlewający się ogród deszczowy,
· wykonanie ścieżek parkowych, okalające wykonane niecki i nawiązujące do istniejącej opaski budynku,
· montaż ławek parkowych przy nieckach, umożliwiające odpoczynek jak też ułatwiające powadzenie zajęć edukacyjnych,
· montaż tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczące zasad działania ogrodu deszczowego.

Wykonawca będzie miał 8 tygodni, od podpisania umowy, na wykonanie zamówienia.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r. wraz z Aneksami, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do  zmian  klimatu  wraz  zabezpieczeniem  i  zwiększeniem  odporności  na  klęski  żywiołowe,  w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 

 

 

Jesień: wyłączamy fontanny, sprzątamy dynie, nie grabimy liści
08.11.2021
Jesień: wyłączamy fontanny, sprzątamy dynie, nie grabimy liści

 

Coraz krótsze dni, niskie ciśnienie i temperatury, drzewa ogołocone z liści – to znak, że jesień w pełni. Dla nas jest to czas wytężonej pracy, czas na porządki i przygotowanie miasta do zimy.

Już wyłączyliśmy wszystkie miejskie fontanny:
• Fontannę miejską na placu Przyjaciół Sopotu,
• Fontannę miejską „JAŚ RYBAK” we wnętrzu kwartału pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego w Sopocie,
• Fontannę miejską w parku Południowym w Sopocie,
• Fontannę miejską w parku przy ul. Książąt Pomorskich.

Z przestrzeni miasta zostaną dziś zabrane dekoracyjne dynie, które dzięki ostatnim deszczom przestały być już ozdobą. Część warzyw trafi do lasu komunalnego, jako pożywienie dla zwierząt.

W przestrzeni miasta ustawiamy, wspólnie z Zakładem Oczyszczania Miasta, skrzynie na piasek dla miejskich służb, które zajmują się zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Jeszcze bez piasku, 66 skrzyń pojawiło się w okolicach przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, instytucji użyteczności publicznej. Kolejnych 25 sztuk ustawionych będzie w najbliższych dniach. 

Decyzją władz miasta, zostawiamy liście na trawnikach, m.in. z uwagi na przebywające w nich owady, płazy, gady, niewielkie ptaki i gryzonie.  Rozkładające się liście pozwalają na użyźnienie gleby oraz zatrzymanie w niej wilgoci. To jedno z wielu działań proekologicznych, realizowanych w naszym mieście.  

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.